Generellt sett kan man säga att all utrustning som kan klassificeras som lös egendom kan finansieras via leasing.  Till exempel kan en tandläkare som driver eget leasa tandläkarstolar till kliniken då dessa betraktas som lösegendom.

Du kan i många fall använda den leasade utrustningen som total säkerhet för krediten och kan då spara dina övriga säkerheter till annan finansiering för din verksamhet.

I vissa fall kan kompletterande säkerheter behövas beroende på företagets totala ekonomiska situation.

Kostnaderna för investeringen är lätt att budgetera då leasingavgiften normalt sett håller sig runt samma nivå över hela avtalsperioden. Dessutom redovisas leasingavgifterna redovisas som en kostnad i företagets resultaträkning och är fullt avdragsgill.

Med billeasing slipper du belasta balansräkningen
En av de vanligaste leasingformerna är billeasing. Det är på många sett ett mer ekonomiskt alternativ än att faktiskt köpa en bil.

I de flesta fall är momsen inte avdragsgill om du köper en företagsbil på avbetalning. Leasas istället bilen kan företaget få dra av 50 procent av momsen på leasingavtalet. Dessutom är leasinghyran fullt avdragsgill mot din verksamhets resultat.

För att slippa belasta företagets balansräkning är leasing även där att föredra. Genom att företaget inte står som ägare förbättras nyckeltalen. Köper ni istället bilen på avbetalning står företaget som ägare och måste därför göra de skattemässiga avskrivningarna. Den typen av finansiering belastar balansräkningen, säger Peter Strand, specialist på leasing och avbetalning, Swedbank Finans.