– Vi ser åter några ljuspunkter. Tidiga konjunkturindikatorer, till exempel inköpschefernas index, PMI; såg bättre ut i december än väntat och det har även kommit en del positiva signaler från USA, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

– Att förhandlingarna kommit igång om utgiftsnedskärningar i den amerikanska ekonomin och hotet om automatiska skattehöjningar och indragen stimulanspolitik är mindre påverkar i positiv riktning, säger Jörgen Kennemar.

Men hur angår den amerikanska finanspolitiken svenska företagare?

– Osäkerhet är alltid en nackdel för omvärldskonjunkturen. Företag avvaktar med investeringar och hushållen håller lite hårdare i plånboken. Förr eller senare påverkar det oss alla, säger Jörgen Kennemar, som även ansvarar för att sammanställa Småföretagsbarometern under höst och vår.

På andra sidan Atlanten står EU:s ekonomier fortfarande inför stora utmaningar. Risken för långvarigt svagare tillväxt är hög, i synnerhet i de länder som har de största makroekonomiska obalanserna. Men även Tyskland, som är en historiskt stor och viktig exportmarknad för svenska företag, förväntas växa långsammare än tidigare.

2013 väntas bli tufft för alla företag, men särskilt för företag i exportsektorn.
Förra årets sista kvartal ingav inte något större hopp om en ökad tillväxt i världsekonomin. Krishanteringen i eurozonen fortsätter, tillväxten har uteblivit och arbetslösheten har ökat till rekordhöga nivåer. I USA fanns hotet om en förestående finanspolitisk kris och företag och hushåll reagerade genast med återhållsamhet.  Konjunkturen mattades av även i Sverige, ett land som klarat sig bra i förhållande till omvärlden under en lång period.

Riksbanken sänkte sin styrränta till 1 procent i december. En för liten och för sen sänkning tyckte många ekonomer, även Swedbanks.

– Vi har bedömt att det skulle finnas utrymme för stimulanspolitiska åtgärder, säger Jörgen Kennemar, som tillägger att det precis som vid krisen 2009 är stor skillnad mellan tjänste- och varuproducerande företag i olika branscher. Varslen kommer i industrin, medan det är tjänsteföretagen som nyanställer mest, även om de också påverkas när efterfrågan i omvärlden sjunker.

– Det ser tufft ut på exportsidan i Europa och för de företag som har EMU-länderna som exportmarknad får räkna med en svagare tillväxt under en lång period framöver, säger Jörgen Kennemar.

Även exportmarknader i närområdet, Norge undantaget, har problem. I Finland är tillväxten negativ för närvarande. Nokia, som tills bara för några år bar upp den finska börsen och var basen i finskt näringsliv går nu på knäna, något som bidrar till recessionen i den finska ekonomin.

Det ser trist ut? Hur satsar man sig ur krisen?

– Ja det är precis det handlar om. I kristider sker förändringar som även skapar öppningar för nya affärer och nya strategiska samarbeten. Inom fordonsindustrin visade man att de kunde ställa om och använda sin kompetens och resurser på nytt sätt.
Det är en framgångsfaktor att se möjligheterna som uppstår, säger Jörgen Kennemar, som påpekar att små företag ofta är mer snabbfotade än större bolag.

Ellen Karlberg