E-handlare har unika förutsättningar jämfört med fysisk affärsverksamhet. Den mest uppenbara fördelen med e-handel är att handlare får förutsättningar att vara tillgängliga för kunder, oberoende kundens geografiska placering eller tid på dygnet.

Lär känna dina kunder på ett bättre sätt

Som e-handlare kan du enklare samla information om dina kunder.
 
– Förutom att du ser vad kunden köper kan du få reda på hur mycket genomsnittskunden handlar för, hur ofta kunder handlar. Du kan även se var de bor och inte minst hur de väljer att betala för sina köp, säger Gillis Hedlund.
 
Genom att förstå dina kunders beteenden och basera affärsbeslut på tillförlitlig data, går det att fatta rationella affärsbeslut utan att behöva förlita sig på magkänsla.

Tiden för e-handel är här

Man pratar idag om att e-handeln är inne i en tredje våg. Den första vågen kom på 90-talet när de första e-handlarna växte fram. Då präglades industrin av tekniska hinder som uteslöt vissa kunder. Antalet internetuppkopplade hushåll var för lågt helt enkelt.

Efter IT-kraschen i början av 2000-talet såg vi den andra vågen. Till stor del handlade det om prispress. E-handeln blev ett starkt alternativ när man skulle köpa något billigt.

– Nu ser vi den tredje vågen av e-handel.  Att enbart pressa priser har blivit mindre intressant. Att ge kunderna mervärde och god service i form av snabba leveranser eller nytänkande tjänster anpassade efter kundernas vardag kännetecknar e-handeln år 2013, menar Gillis.

– I och med detta blir även gränsen mellan fysiska handlare och e-handlare allt diffusare. Det ser ut som att e-handel och fysisk handel kommer att börja betraktas som två parallella försäljningskanaler, istället för två separata typer av verksamhet, säger Gillis.

Den snabba utvecklingen, med konstant internetuppkopplade mobiltelefoner och surfplattor, gör att konsumenten ständigt är mottaglig men också aktiv på nätet. Detta är en snabbt växande arena för e-handlare.

E-barometern är en statistisk rapport som har underlag sedan 2003. Enligt deras siffror har e-handeln ökat i omsättning från ca 5 miljarder SEK 2003 till ca 31 miljarder SEK 2012. Det är en ökning på cirka 600 procent på nio år. Om vi tittar på siffrorna för årlig tillväxt ligger den på strax över 10 procent årligen de senaste åren, och visar inga tendenser på att sjunka.
 
Nordisk e-handel – en del av vårt e-handelserbjudande

Nordisk e-handel levererar den tekniska plattformen till den webbutik som ingår i vårt e-handelserbjudande. Utöver det bidrar Nordisk e-handel även med kompetens inom allt från design till generell rådgivning om hur du kan utveckla ett vinnande e-handelskoncept.