De nya momsreglerna

De nya momsreglerna gäller om ditt företag har ett räkenskapsår som började efter den 1 februari 2012. Då ska du redovisa företagets moms separat i en särskild momsdeklaration, den andra månaden efter räkenskapsårets slut.

Har ditt företag däremot ett räkenskapsår som är ett helt kalenderår, kommer förändringen först i början av februari 2014. Det betyder att du i år gör som vanligt och redovisar momsen för 2012 i inkomstdeklarationen. Det kan däremot vara bra att framåt hösten börja tänka till lite kring redovisning och momsrapportering. Om du behöver hjälp av en redovisningskonsult kan det vara läge att kontakta en sådan så tidigt som möjligt, eftersom många företag kommer att behöva hjälp runt årsskiftet.

På Skatteverkets webbsida hittar du mer information

Sänkt bolagsskatt

En lägre bolagsskatt innebär för dig som företagare att du får behålla en större del av din vinst. När du inkomstdeklarerar för 2012 är det därför bra att försöka skjuta upp dina intäkter till kommande år. Till exempel genom att göra en så stor avsättning som möjligt till en periodiseringsfond. Då undantar du en del av vinsten för 2012 från 26,3 procent beskattning och beskattar istället den vinsten med 22 procent i framtiden.