Att placera företagets kapital och bygga upp en buffert gör att du som företagare skapar trygghet och handlingsfrihet i många situationer.

Kari Johansson, produktspecialist Swedbank Försäkring, berättar att de allra flesta företagare har fokus på att driva verksamheten på ett bra sätt för att uppnå god räntabilitet. Många företagare har kanske inte alltid så stort intresse av att placera pengar i företaget.
 
– Men nästan alla behöver ett kapital för oförutsedda utgifter, framtida utdelningar, pensionsavsättningar och investeringar och då är det bra att bygga upp en buffert i företaget. Om pengarna kan placeras till högre avkastning är vad det vanliga bankkontot ger, bidrar det dessutom till ett bättre resultat i företaget.

Placeringserbjudande med bredd som passar många
I Företagskapital sparar du i ett av marknadens bredaste placeringsutbud av exempelvis fonder och värdepapper. Placeringserbjudandet passar både dig som vill ha hjälp med förvaltningen av sparandet och dig som söker ett riktigt stort utbud av möjliga placeringar.
Du kan välja mellan cirka 500 fonder fördelat på ett 60-tal förvaltare. Det går också att placera i enskilda värdepapper eller SPAX.

– Många företag vill inte ta för stor risk med sina placeringar och önskar en jämn avkastning oavsett om marknaden går upp eller ned. Då kan Trygghetsportfölj Försäkring vara ett bra val, säger Kari Johansson.

Enkelt med fondbyten och omplaceringar
När sparandet sker inom ramen för kapitalförsäkring kapitalvinstbeskattas inte fondbyten och omplaceringar av värdepapper. Istället för att betala kapitalvinstskatt på den eventuella vinsten på försäljningsdagen dras en löpande skatt varje år.

– Skatteformen gör att pengarna är skattade och klara den dagen de behövs. Det upplever många som positivt, säger Kari Johansson.

Att spara i kapitalförsäkring underlättar också bokföringen eftersom fondbyten och omplaceringar av värdepapper innanför försäkringsskalet inte behöver bokföras.

Historiskt låg skatt
Sparandet beskattas schablonmässigt som om du skulle få en årlig avkastning motsvarande statslåneräntan den 30 november året innan. För 2013 tillämpas 1,49 procent. På denna ”tänkta” avkastning dras en skatt på 30 procent oavsett om värdet går upp eller ner.

– All avkastning utöver 1,49 procent är med andra ord skattefri som det ser ut i dag, säger Kari Johansson.

Med en historiskt låg skatt och möjlighet till positiv avkastning, är ofta sparande i kapitalförsäkring ett särskilt bra val för företag.