Fakturakredit eller Factoring som det också kan kallas, innebär att du lånar på företagets fakturor. Förutom att få betalt direkt i stället för efter en månad, får du även hjälp med reskontran och administrationen av företagets fakturor. I administrationen ingår hjälp med hela kravkedjan såsom påminnelser, inkasso och kontakt med kronofogdemyndigheten vilket innebär att banken blir din förlängda och hjälpande hand. I takt med att allt fler företag har kunder i andra länder banken skapat möjlighet att hantera internationella fakturor i annan valuta. Dessa fakturor kan också vara belåningsbara.

– Faktureringen måste fungera i alla företag. Många företag ställer sig frågan ”hur ska vi få kunderna att betala på ett bättre sätt?” Med vår tjänst minskar vi kundernas betaltider och i kombination med belåningen förbättrar det företagets likviditet. Att ha en god likviditet skapar arbetsro och företagaren kan ägna sig åt att utveckla sin affär, mer än att oroa sig för om kunderna betalar i tid. Det kan vara värt att ta hjälp utifrån då den tid och energi som läggs ner på fakturaadministrationen istället kan ägnas åt fortsatt utveckling av företaget och företagets kärnverksamhet., säger Maria Holmberg, bankens specialist på fakturakrediter.

Skapar bättre betalningsvilja

– När banken hjälper till med utskick, påminnelser och står som betalningsmottagare ökar betalningsviljan hos våra kunders köpare. En stor fördel med tjänsten är just det att det blir allt färre kunder som inte betalar i tid och vi minskar risken för kundförluster då vi agerar snabbt när köparen inte betalar, säger Maria Holmberg.

Med fakturakredit hos Swedbank är tjänstens kärna en förbättrad fakturahantering, samtidigt som den enskilde företagaren behåller kontrollen över kedjan. Vår tjänst bygger på att ge en ökad insyn i flödet med säkerställda processer som alltid fungerar oavsett om någon på kontoret har semester eller annan frånvaro.

Det är således en tjänst som passar många företag, inte minst växande företag där fakturering och kundfordringarna riskerar att hamna på hög. Problematiken för växande företag och andra företag kan se helt olika ut från företag till företag. Det är skillnad på att vara underleverantör till några stabila kunder som beställer varor eller tjänster löpande och att sälja tjänster som kunden endast köper en gång. Att ha en lång relation kan vara både bra och dåligt för betalningsmoralen och nya kunder kan vara svåra att bedöma. Men lösningen är ofta bättre faktureringsrutiner där banken kan vara ett stöd i kedjan av aktiviteter.

Utöver att allt fler företag får kämpa med köpare som betalar sent är trenden också att allt fler företag ställer krav om längre betalningsvillkor än 30 dagar, en tidigare standard.

– Trycket ökar på längre villkor och det är inte alltid så lätt att stå emot när stora företag ställer krav på underleverantörerna. Men som företagare måste du ju fortfarande hantera din likviditetssituation, säger Maria Holmberg.

Vad krävs för att få tillgång till tjänsten Fakturakredit?

– Grunden är att man har fakturor på levererade tjänster/varor, ett samarbete med banken och en beviljad Fakturakredit. Till skillnad mot checkkrediten, där bokslutet ligger till grund för krediten, bedömer vi dessutom företaget här och nu. Inte bara historien utan även framtidsutsikterna spelar roll, till exempel orderingång. Men minst lika viktigt som att få låna pengar är det att prata om värdet i att ha en effektiv hanteringstjänst och hur det kan förbättra likviditeten. Förenklat kan man säga att Fakturakredit bygger på en hanteringstjänst som också skapar utrymme för en kredit, säger Maria Holmberg

Hur lång tid tar det att få betalt?

– Om vi får fakturan i dag så finns det belopp vi överenskommit om på kontot i morgon. Det vanligaste är att 70 procent av fakturerat belopp betalas ut direkt som ett förskott och resterande 30 procent när köparen betalar fakturan. Tillsammans bestämmer vi rutiner och villkor för hur vi ska administrera påminnelser och dröjsmålsräntedebitering och även hur vi ska hantera inkassoåtgärder.

Du som företagare är med och bestämmer rutinerna i hur vi skall agera. Vi blir en förlängd arm till företagets ekonomifunktion och är lyhörda för hur vi skall hantera kundreskontran. Tjänsten bygger på att man skall ha stöd och en bra hantering utan att släppa kontrollen av fakturor till annan part, säger Maria Holmberg.

Är du intresserad av Fakturakredit och har 300 fakturor om året eller fler? Ta kontakt med ditt lokala bankkontor.