Vad tycker du om de nya 3:12 reglerna, bra eller dåliga förslag?

– Den bästa justeringen är att det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent redan från första lönekronan. För övrigt har jag förståelse för att nya regler behövs om delägare medvetet håller nere sina löner för att kunna ta en förmånligare ersättning via utdelning. Grundtanken med 3:12 reglerna är bra, men regelverket känns väldigt komplicerat. Till och med Skatteverkets "överblick" är svår för oss småföretagare att hänga med på. Risken finns att myndigheterna skjuter sig själva i foten när man ytterligare skruvar på parametrar, som försvårar en redan administrativt komplicerad tillvaro för många fåmansföretagare. Men det är bra att regeringen lyssnat på kritik och genomfört förändringar.

Hur påverkas företaget Bravomedia av de nya reglerna?

– Inte särskilt mycket. Vi som arbetar i bolaget håller marknadsmässiga löner och med hjälp av bonussystem för våra medarbetare säkerställer vi att en del av bolagets vinst kommer dem till nytta redan under året. Vi har dessutom försökt bygga för framtiden genom att behålla eget kapital i bolaget. Och ska man rikta någon kritik så är det väl snarare där –  att företagets vinst beskattas även när man behåller den kvar i bolaget för framtida investeringar.

Hur påverkas du och de andra ägarna av företaget av förändringarna?

– Inte alls. Vi har legat inom ramarna för de här reglerna med våra utdelningar redan tidigare.

Gynnas övriga anställda på något sätt av de nya reglerna? Eller blir det negativ påverkan för dem?

– Det blir oförändrat för dem. Ingen av dem är delägare och deras bonusar betalas ut i form av lön.

Tror du att er bransch kommer att påverkas med tanke på de effekter de nya reglerna medför?

–  Det finns säkerligen kollegor i branschen som hållit nere löner och plockat ut stora utdelningar. Så det kommer nog att drabba enskilda, men jag har svårt att tro att det får någon inverkan på branschen som helhet. 

På vilka sätt kommer du och ditt företag agera redan i år för att möta effekterna av 3:12 förslagen?

– För vår del krävs inga förändringar. Vi ägare kommer inte att förändra något i hur vi tar ut våra ersättningar ur bolaget.