Att leasa företagsbilen är på många sätt ett mer ekonomiskt alternativ än att köpa den. Företagets balansräkning belastas inte och dessutom är leasinghyran avdragsgill.

I de flesta fall är momsen inte avdragsgill vid köp av företagsbil på avbetalning. Men om bilen leasas istället kan du dra av 50 procent av momsen på leasingavtalet. Dessutom är leasinghyran fullt avdragsgill mot verksamhetens resultat. Vidare är kostnaderna för investeringen lätta att budgetera eftersom leasingavgiften normalt sett håller sig runt samma nivå över hela avtalsperioden. 

Bättre likviditet med leasing

När du som företagare använder dig av billeasing undviker du att binda eget kapital i fordon vilket ger en förbättrad likviditet i verksamheten. Vid bilköp på avbetalning står företaget som ägare och måste därför göra de skattemässiga avskrivningarna. Den typen av finansiering belastar balansräkningen.

Bra att tänka på


Skulle du välja att leasa en bil är det viktigt att ha en del saker i åtanke. Det som bör undvikas är att bilens värde efter leasingtiden, det så kallade restvärdet, blir för högt i förhållande till marknadsvärdet när leasingtiden går ut. Blir det så måste företaget skjuta till pengar för att avtalet ska kunna lösas när leasingtiden går ut. Den som har förmånsbil måste dessutom tänka på den privata beskattningen. Kostar bilen mer än 7,5 basbelopp stiger förmånsvärdet kraftigt. Uträkningar för detta finns på Skatteverkets hemsida.

Swedbank hjälper till med ett bra upplägg

Väljer du att leasa bilen via Swedbank får du hjälp med ett bra leasingupplägg som passar din verksamhet. Vi ser till att restvärdet anpassas efter hur långt bilen körs, hur länge den finansieras samt hur mycket den slits. Din rådgivare på kontoret hjälper dig att få koll på alla delar av leasinghyran. Rådgivaren kan dessutom många gånger ge ett mer förmånligt upplägg än billeverantören.

Vill du veta mer: Kontakta Kundcenter företag på 0771-334433 el ditt bankkontor.

Läs mer om hur billeasing fungerar