Ett kompanjonavtal är av yttersta vikt och är själva grunden för den verksamhet som bedrivs av delägarna i bolaget.
Jag brukar säga att inte bara delägarna eller parterna skyddas i kompanjonavtalet utan även själva bolaget lyfts fram och får ett skydd i och genom avtalet.
Det ska inte vara så att exempelvis en olycka, sjukdom, skilsmässa eller dödsfall hos en av delägarna drar med sig allt och alla i fördärvet.
Att sätta sig ner och ta tid att komma överens om hur kompanjonavtalet ska se ut och vad det ska innehålla är både svårt och tidskrävande men inte desto mindre helt nödvändigt för delägare i bolaget.
I samband med upprättande av kompanjonavtal ordnas ofta många andra viktiga avtal så som försäkringar (sjuk-, olycksfall- och livförsäkringar) och pensionsavsättningar samt ansvarsfördelning och anställningsavtal.
Alla dessa delar som kanske känns självklara har många företagare enbart muntligt eller mycket löst kommit överens om.
Med ordentliga avtal så slipper bolaget, dess kunder, personal och delägare att drabbas av plötsliga och oväntade problem.
Ett korrekt och precist utformat och undertecknat kompanjonavtal eller aktieägaravtal är grundläggande för alla bolag med fler än en ägare.