E-handeln i Sverige omsatte över 37 miljarder 2013, 18 procent mer än 2012, och på Distanshandelsdagen i Borås knöts många nya kontakter. Den kanske tydligaste trenden inom e-handeln är nämligen ökat intresse för samverkan och bättre förståelse för helheten.

Det byggs allt fler och allt bredare nätverk, mellan olika led i e-handelskedjan.

– Leverantörer, grossister, distributörer och e-handlare samarbetar allt mer och allt närmare, dock givetvis inte e-handlare i samma bransch, konstaterar Arne Andersson, e-handelsspecialist på PostNord (Posten).

En annan trend är ökande lyhördhet för kunderna. Tidigare lade e-handelsföretagen ofta fokus på att utveckla avancerade tjänster, utan att ta reda på vad kunderna verkligen ville ha, menar han. Han bedömer också att merförsäljning och paketlösningar av olika slag kommer att bli betydligt vanligare.

– Det handlar om allt från att inkludera installation eller montage i köpen, till att erbjuda extra tillbehör eller försäkringar.
E-handelsbranschen är inte särskilt väl konsoliderad, det är fortfarande lite ”vilda västern” och finns gott om utrymme för nya entreprenörer.

– Även inom de två största e-handelsnischerna, hemelektronik samt kläder och skor, visar det sig hela tiden finnas plats för nya affärskoncept.

Snabbast växer kategorierna Sport och fritid, Kosmetika, Byggvaror och Leksaker (se ruta här intill), medan Böcker och media är enda nisch med röda siffror.

På senare år har e-handeln knaprat marknadsandelar av de traditionella butikerna. Men Jonas Arnberg, retailspecialist på United Minds, ser inga butikslösa framtidsstäder i sin kristallkula.

– E-handel och fysiska butiker kompletterar varandra mer än de konkurrerar, säger han, men tillägger att små butiker utan e-alternativ kan få det svårt att överleva.

Han påpekar att försäljningen för e-handlare som Bubbleroom och Skånska Byggvaror sköt i höjden först när de även öppnat fysiska butiker.

Om tio år finns det ungefär lika stor sammanlagd butiksyta som i dag, tror han, dock fördelat på fler och mindre butiker. I USA är redan denna trend tydlig.

Han bedömer att de som säljer både skrymmande och små varor kommer att behålla de mindre varorna i butikerna, men överlåter det som är svårt att bära till e-handel.

– Man kan också tänka sig att man provar en röd tröja i en butik, för att se om den passar. Den blå, likadana tröja man vill ha får man dagen efter med posten, via butikens interna system. Därmed slipper butiken hålla alla varianter i lager, exemplifierar han.