Ungdomar som varit arbetslösa minst 90 dagar får en möjlighet till praktikplats tack vare samarbete genom bankens omfattande nätverk av företagskunder. Fram till idag har över 5000 praktikplatser skapats. Swedbank har tagit emot fler än 600 praktikanter och runt 40 procent av dem har erbjudits någon form av anställning efter praktikperioden.

– Unga Jobb skapar många värden för banken men tydligast är nog stoltheten bland medarbetare. Att få vara handledare gör att medarbetaren utvecklas och involveras i en fråga som starkt förknippar Swedbank med våra värderingar och vårt syfte, säger Patricia Kempff, ansvarig för samhällsrelationer, Swedbank.

För praktikanterna innebär Unga Jobb en ovärderlig erfarenhet och en första rad i cv:t. Med eget ansvar och vetskapen om att det är ok både att lyckas och att misslyckas växer tron på den egna förmågan. Dessutom stärks självförtroendet av att praktikanten får pröva sina förmågor i en ny yrkesroll.

– Företagen som tar emot praktikanter säger ofta att de bidrar med nya infallsvinklar på verksamheten. Det är också ett tillfälle att prova en eventuellt framtida anställd, vilket är bra inte minst för mindre företag där felrekryteringar annars kan innebära stora ekonomiska konsekvenser, säger Patricia Kempff.

Mer information om Unga Jobb och hur du ska göra om du är intresserad av att ta emot en praktikant hittar du nedan.