Om du leasar bilen i företaget händer följande:

  • du får dra av leasingavgiften, inklusive halva momsen, som en rörelsekostnad. Resten av momsen kvittar du mot utgående moms.  
  • använder du bilen privat ska du ta upp ett förmånsvärde i deklarationen, som räknas som inkomst.
  • Har du en företagsbetald leasingbil är du skyldig att föra körjournal.

Att leasa bilen privat är en dyr lösning. Du får betala hela leasingavgiften inklusive moms med beskattade pengar. 

Då är det bättre att du köper bilen privat och tar ut milersättning från företaget för de resor du gör i jobbet. För närvarande får du ta ut 18,50 kronor per mil. Har du ett nystartat företag kan det vara en bra lösning, eftersom du inte belastar ditt företag med några stora kostnader. 

Taxibilar, budbilar och likbilar

Har du en eller flera produktionsbilar i företaget – bilar med en nyckelfunktion i verksamheten – som taxi eller budbilar? Då kan avbetalningsköp vara det bästa alternativet, förutsatt att du har ekonomiskt utrymme för avskrivningar på bilarna. Väljer du avbetalning tas bilarna upp som en tillgång i balansräkningen och avbetalningskontraktet bokförs som en skuld. Momsen lyfts i sin helhet vid inköpstillfället.

Om du inte vill blanda in balansräkningen i bilaffären ska du leasa. När det gäller produktionsbilar får du dra av hela momsen på leasingavgiften.