I sitt arbete träffar Per Näsman många företagare som inte har sett över den "vanliga" familjerätten. 

– Företagare är inte bara företagare, de är människor också. Och det är extra viktigt för dem att ha ordning på familjejuridiken, eftersom det som händer i företaget och det som sker i familjen hänger ihop på många sätt. Vad händer till exempel med tillgångarna i bolaget om företagaren dör. Och hur hanteras aktierna i bolaget vid en skilsmässa? Det är frågor som alla företagare borde ta ställning till, säger Per Näsman.

Eftersom företaget upptar så mycket av företagares tid och engagemang är den juridik som rör företaget ofta mer prioriterad än den som rör privatlivet. 

– Många upprättar aktieägaravtal, eller kompanjonavtal som det också kallas, som reglerar förhållandet mellan parterna i bolaget. Ett sådant avtal bestämmer till exempel hur och på vilka villkor de övriga delägarna ska kunna ta över aktierna om någon blir långvarigt sjuk eller dör. Det är naturligtvis viktiga avtal som säkrar företagets fortlevnad och förebygger konflikter. Men det är lika viktigt att du som företagare ser över familjejuridiken, säger han.

Tillsammans med Juristbyrån har banken spelat in en podcast som beskriver varför du bör ha ett aktieägaravtal och vad det bör innehålla.