Det är nu fastställt att avdragsrätten för privat pensionssparande ska reduceras kraftigt – från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor under 2015. Därefter ska den slopas helt.

Avdragsrätten för tjänstepensionsförsäkring påverkas inte av beslutet. Har du enskild firma, och inkomst av aktiv näringsverksamhet påverkas du inte heller så mycket av beslutet. För 2015 är avdragsrätten för enskilda näringsidkare 35 procent av inkomsten (dock max 10 prisbasbelopp) plus 1 800 kronor. 

Planera i tid

Här får du fler pensionstips av Kari Johansson, produktspecialist på Swedbank Försäkring:

  • Fundera över din framtida pension. Förutom en marknadsmässig pension vill du kanske kunna resa lite extra eller gå i pension några år tidigare.
  • Om du har ett privat pensionssparande, tänk på att det kan vara förmånligare att låta företaget göra pensionsavsättningarna, inte minst med tanke på att avdragsrätten för privat pensionssparande kommer att reduceras kraftigt.
  • Det kan vara bra att sätta av lite extra till pensionen de år företaget går bra. Om du tidigare satt av för lite till din pension finns dessutom vissa möjligheter att göra avdrag för större pensionsavsättningar än normalt.
  • Förutom en pensionslösning bör du fundera på hur du skapar en tryggare vardag för dig och ditt företag. Några viktiga frågor att ställa sig är:
    1. Om du blir långvarigt sjuk, vad får det för konsekvenser för företaget? 
    2. Kan ekonomi behöva tryggas vid olycksfall?
    3. Hur blir det rent ekonomiskt för din familj om du skulle avlida? 

Samma trygghet som anställda

Swedbank Försäkring erbjuder paketlösningar som ger dig en trygghet som motsvarar vad en anställd får genom kollektivavtal. För företag med särskilda önskemål finns det också möjlighet att anpassa pensionsplanen efter företagets behov. Det finns även många andra pensionslösningar som till exempel Direktpension och löneväxling.

– Vårt tjänstepensionserbjudande passar alla företagskunder – från företaget med anställda till egenföretagaren som själv behöver en grundläggande trygghet. Har du ett nystartat företag kan du skjuta upp pensionssparandet tills intäkterna börjar komma in, men ändå direkt få ett skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Vår generella rekommendation är att du som egenföretagare ska ha minst lika bra trygghets- och pensionslösningar som om du hade varit anställd, säger Kari Johansson.

Försäkra dig om att du utnyttjar avdragen på bästa sätt och tänk på att vara ute i god tid. Kontakta din företagsrådgivare så får du hjälp och råd inför årsskiftet. 

Avdragsmöjligheter inkomståret 2014

Insättningen måste göras i god tid före den 31 december 2014. Obs! Om ett avtal om pensionsavsättning träffas före bokslutets utgång, kan betalningen som regel vänta till deklarationstidpunkten.  

Har du enskild firma eller handelsbolag får du göra avdrag för pensionspremier till din pension med 35 procent av din inkomst från näringsverksamheten + 12 000 kronor, dock högst 456 000 kronor.

Driver du ett aktiebolag kan du göra avdrag för ett belopp motsvarande 35 procent av din lön, dock högst 444 000 kronor.  

Det är nu fastställt att avdragsrätten för privat pensionssparande ska minskas till 1 800 kronor under 2015 och att den slopas helt från 2016. 

Den som saknar pensionsrätt i sin anställning kan även i fortsättningen göra avdrag beräknat utifrån inkomstens storlek. Detsamma gäller för enskilda företagare med inkomst av aktiv näringsverksamhet som får göra avdrag för premie i näringsverksamheten. För 2015 blir avdragsrätten 35 procent av inkomsten, dock maximalt tio prisbasbelopp. Därutöver får avdrag göras med 1 800 kronor.