Räntan på konton är i dag låg och så kommer det antagligen att förbli en tid framöver. Har ditt företag mer pengar på kontot än vad som behövs i den dagliga verksamheten, se till att placera kapitalet i värdepapper, så pengarna fortsätter att arbeta.

Räkna ut hur stort överskott du har

Börja med att fråga dig hur mycket pengar du behöver i verksamheten och hur mycket du kan placera. Även om överskottet är litet bör du sätta pengarna i arbete.

Fundera på när du behöver pengarna 

Placeringshorisonten, eller när du behöver ditt kapital, avgör hur stor risk du kan ta. Kommer du att behöva pengarna snart, säg inom ett år, är det bra att ta lägre risk. Avkastningen blir sannolikt lägre, men ju mindre värdet på kapitalet svänger, desto mindre sårbar blir du när det gäller tidpunkten du väljer för att ta ut pengarna. 

Behöver du pengarna först om några år kan du kanske vara beredd att ta högre risk, med möjlighet till högre avkastning.

Tänk skatt

Det finns två sätt att beskatta kapital som placeras i värdepapper. Antingen beskattas resultatet av sparandet när du säljer, realisationsvinsten. Det gäller t ex fondsparande, där vinsten beskattas med cirka 22 procent.

Värdet av placeringen kan också beskattas löpande. Sätter du in pengarna, i form av värdepapper, i en kapitalförsäkring beskattas värdet varje år, för närvarande med rekordlåga 0,29 procent. Så länge kapitalet ökar är det ur skatteperspektiv ett förmånligare alternativ. Har du värdepapper i en kapitalförsäkring kan du köpa och sälja värdepapper hur mycket och hur ofta du vill, utan att det får några skattekonsekvenser.

Gör det enkelt för dig

Det enklaste sättet att hantera likviditetsöverskottet är att månadsspara. Fyll på dina placeringar med ett visst belopp varje månad, så bygger du upp en buffert i företaget. Du sprider risken över tid, i och med att du köper värdepapper både när börsen står högt och lågt. Det innebär att den sammanlagda risken fördelas ut och du blir mindre känslig för upp- och nedgångar.

Vi hjälper dig gärna att hitta ett sparande som passar ditt företag.