Banken har flera finansieringsalternativ att erbjuda dig, som passar olika bra i olika situationer. Du bör till exempel välja en typ av finansiering när du ska köpa en maskin och en annan för att täcka likviditetssvängningar. Så här fungerar det, i stora drag:

Checkkrediten utjämnar likviditeten

Tanken med en checkkredit är att du ska använda den för att jämna ut företagets likviditet, till exempel när du har korta betalningstider till dina leverantörer och längre för dina kunder. Att använda checkkrediten för att finansiera en maskin minskar dina möjligheter att använda den i din löpande verksamhet. För att finansiera ett maskininköp kan det vara bättre att använda leasing, avbetalning eller att ta ett investeringslån.

Leasing – belastar inte balansräkningen

Om du ska köpa en maskin eller ett fordon kan leasing vara fördelaktigt. Leasingkostnaden är avdragsgill och belastar inte balansräkningen eftersom du som leasingtagare inte står som ägare. Leasingobjektet är bankens egendom och säkerhet. Vi kan därför oftast finansiera objektet till dess fulla värde. Om du ska skaffa en bil är leasing – tack vara de förmånliga momsreglerna – nästan alltid det mest fördelaktiga alternativet.

Avbetalning – med anpassad amorteringstid

Avbetalning passar bra om du ska köpa ett objekt för minst 100 000 kronor exklusive moms, av ett företag. Då kan banken ofta anpassa amorteringstiden, så att du kan finansiera investeringen över ett antal år, till exempel i takt med avskrivningarna.

Investeringslån – för mindre investeringar

Investeringslånet är ett lån som du amorterar på och som används för att finansiera till exempel en maskin, kassaregister eller ett datasystem. Ska du köp ett objekt för mindre än 100 000 kronor exklusive moms, eller köpa av en privatperson passar ett investeringslån.