Avdragsreglerna för pension har ändrats, gäller det även för mig som egenföretagare?

Ja, det påverkar även dig som egenföretagare men i mindre omfattning. Riksdagen har beslutat att sänka avdragsmöjligheterna för pensionssparande för privatperson från 12 000 kr/år till 1 800 kr år 2015. Från år 2016 medges inget avdrag alls för privatpersoner. Om du har inkomst av aktiv närings-verksamhet har du däremot rätt att göra avdrag med 1 800 kr + 35 procent av inkomsten i närings-verksamheten för år 2015. Från och med år 2016 får du göra avdrag med 35 procent av inkomsten i näringsverksamheten.

Hur kan jag jämna ut likviditeten i mitt företag?

Har du stora variationer i likviditeten kan en kontokredit vara lösningen. Då har du möjlighet att jämna ut skillnaderna mellan olika perioder. Svängningarna i likviditeten kan till exempel bero på att du måste betala dina leverantörer innan du själv får betalt av dina kunder. Det kan också vara så att du periodvis har lägre intäkter, men ändå måste betala till dina leverantörer löpande. Skaffar du en kontokredit betalar du en årlig limitavgift baserad på det beviljade kreditbeloppet, men du betalar ränta enbart på det belopp du utnyttjar.