– Många företagare är osäkra på vad som gäller för pensionsavsättningar, nu när avdragsmöjligheterna för det privata sparandet har ändrats och upphör från och med nästa år. Men när det gäller pensionsavsättningarna i enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag har ingenting förändrats. Reglerna är precis som tidigare, säger Siv Englund, som är pensionsrådgivare på Swedbank i Sundsvall.

Precis som tidigare

I enskilda firmor och handelsbolag kan du göra avdragsgilla avsättningar till pensionen med belopp som motsvarar 35 procent av inkomsten. I aktiebolag får du även fortsättningsvis göra avdrag med motsvarade 35 procent av lönen eller använda kompletteringsregeln. I någon mening kan man ändå säga att de nya reglerna för privat pensionssparande påverkar dig som företagare. 

– Eftersom möjligheterna att spara privat har försämrats, är det ännu viktigare nu att du sparar till din pension i ditt företag, säger Siv Englund.

Har du så det räcker?

Siv träffar många företagare i sitt jobb. När pensioner kommer på tal ställer nästan alla samma fråga: Har jag så det räcker? 

– Vad som menas med ”räcker” beror naturligtvis på. Men de allra flesta vill fortsätta leva som de gör i dag, även efter pensionen. De vill inte flytta till mindre, sälja bilen eller sluta resa. De vill vara aktiva och göra saker, när tiden äntligen finns, säger hon.

Börja tidigt

Den enkla lösningen på den ekvationen har man hört förut: Börja pensionsspara tidigt. Det är också viktigt att se över sina pensionslösningar regelbundet. 

– Undvik ett slentrianmässigt sparande. Se i stället till att göra det bästa av det över tiden. Familjeförhållanden ändras, företagets resultat går upp och ner och det allmänna ekonomiska läget varierar. Därför behöver du då och då anpassa sparandet efter nya omständigheter. En enkel och bra rutin är att gå igenom pensionsupplägget med sin rådgivare på banken en gång om året, säger Siv Englund. 

Tänk hela vägen

En bra utgångspunkt för pensionssparandet är, att om du vill behålla din levnadsstandard efter pensionen måste du se till att behålla dina disponibla inkomster.  

– Har du ett aktiebolag ska du givetvis också räkna med det du tar ut i form av utdelning, inte bara se till lönen. Jag vill också påpeka att många kunder blir förvånade över hur lite ett förhållandevis stort sparkapital blir, när man delar upp det i månadsutbetalningar över många år. Prata med din rådgivare, eller ring till Kundcenter företag, 0771-33 44 33, så får du hjälp att se vad som bli bra just för dig, säger hon.