Äntligen Jobb går ut på att företag ska ta emot nyanlända akademiker som praktikanter i sex månader. Företaget får en möjlighet att lära känna en tänkbar blivande medarbetare. Praktikanten får en introduktion till hur det är att arbeta i Sverige och en god uppfattning om likheter och olikheter i utbildning och erfarenheter. Arbetsförmedlingen ordnar matchningen, utifrån företagets kravprofil. 

– Just nu har vi två högskoleutbildade praktikanter hos oss. De är båda ingenjörer och kommer att vara här i sex månader – till att börja med, säger Veronica Warneskog, som är rekryteringsansvarig på Ebab.

Bredda rekryteringsbasen 

Initiativet till Äntligen Jobb togs av Swedbank och Arbetsförmedlingen 2011. Banken behövde mer kompetens och såg ett affärsmässigt behov av att öka mångfalden. I dag är Äntligen jobb ett etablerat sätt för många företag i Sverige att hitta och rekrytera kvalificerade personer med utländsk bakgrund. 

– För oss är Äntligen Jobb ett sätt att bredda rekryteringsbasen. Det gör att vi kan hitta medarbetare som tillför vårt företag nya kunskaper, perspektiv och erfarenheter. De här personerna hade vi aldrig hittat själva. Tack vare Äntligen Jobb är vi också med och bidrar till att ge dessa kvalificerade människor referenser och kontakter. Det kan hjälpa dem vidare på arbetsmarknaden, om vi bestämmer oss för att inte fortsätta tillsammans efter praktiken, säger Veronica Warneskog.

Spännande och lärorikt

Äntligen Jobb-praktikanterna ska ha en handledare och de ska erbjudas en skriftlig sammanställning över vad de eventuellt behöver lära mer om, för att anpassa sin kompetens till svenska förhållanden. I övrigt handlar det för företagets del om att ge praktikanten meningsfulla och relevanta arbetsuppgifter. 

– Det har fungerat väldigt bra hos oss. De som är handledare tycker att det är spännande och lärorikt. Praktikanterna är otroligt ambitiösa och kompetenta personer, som har en egen professionell historia att dela med sig av. Dessutom lär de sig snabbt det de behöver kunna för att lösa sina uppgifter, säger hon.

Veronica Warneskog: Därför fungerar Äntligen Jobb hos oss:

  • Vi letar efter kompetens utanför ramarna och är inte rädda för att sätta oss in i innebörden av en utländsk examen.
  • Våra handledare ser inte uppgiften som en belastning, utan som en möjlighet att själva utvecklas och få nya infallsvinklar. 
  • Vi ser inte eventuella brister i svenska språket som ett stort problem. Det här är högutbildade personer, ibland med dubbla examina, så utvecklingskurvan är mycket brant.