1. Skriv ut årets kontoutdrag

Passa på att ta ut kontoutdrag i internetbanken för hela 2015. Du kan skriva ut 13 månader bakåt i tiden. Gå in under respektive konto. Du kan skriva ut kontoutdragen månadsvis eller kvartalsvis. Under Beställa rapporter i internetbanken kan du spara kontoutdragen i PDF-format så länge du vill. I den formen är de lätta att mejla vidare, till exempel till revisorn.

2. Beställ engagemangsbesked

Har du bokslut vid årsskiftet ska du beställa ett engagemangsbesked. Du gör det direkt i internetbanken under Beställa tjänster. Du kan också ringa Kundcenter företag eller besöka närmaste bankkontor. Engagemangsbeskedet skickas till dig per post, inte elektroniskt. Leveranstiden är från tre bankdagar. Du kan inte beställa engagemangsbesked förrän efter sista dagen i den aktuella månaden. 

Besked från Swedbank Robur, Swedbank Försäkring och VPC levereras separat under januari månad till din internetbank eller per post, beroende på hur du har valt att få dem.

3. 
Ta ut en marknadsmässig lön 

Dina avsättningar till pension och försäkring grundar sig på den lön du tar ut från företaget. Tar du inte ut en marknadsmässig lön, får du inte heller särskilt hög ersättning från de allmänna socialförsäkringarna, när du blir sjuk och när du går i pension. Försäkringskassans beräkningar av din sjukersättning utgår från din sjukpenninggrundande inkomst. Den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten för 2015 är 27 812 kronor i månaden. För att få högsta möjliga pension från det allmänna pensionssystemet ska du ta ut 39 072 kronor i månaden, brutto.

4. Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över de värdepappersaffärer du har gjort under 2015 och räkna ut det skattemässiga resultatet av dem. För dig som har aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”. Den säger att förluster på värdepapper endast får kvittas mot vinster på andra värdepapper.

5. Håll koll på dina löneuttag

Är du ensam ägare eller äger mer än 50 procent av ett fåmansbolag, som du dessutom jobbar i, ska du hålla koll på ditt löneuttag. Har du anställda kan du ha ett stort utrymme för att ta ut utdelning som beskattas till 20 procent. Men för att kunna utnyttja möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. 

För 2015 gäller att du minst ska ta ut lön på det lägsta beloppet av 348 600 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, och 557 600 kronor.

6. Gör en extrainsättning till pensionen 

Se över och ta vara på möjligheten att göra en extra insättning till pensionen. Det kan vara särskilt fördelaktig de år verksamheten går bra. Du stärker pensionen och ökar tryggheten, samtidigt som du minskar företagets resultat och därmed skatten.  

Pensionspremierna är avdragsgilla med belopp upp till 35 procent av din årslön. Avdraget får i år vara högst 445 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad ”köpa i kapp”.

Extrainsättningen gör du enklast via bankkontoret, internetbanken eller via bankgiro, nummer 5799-8999. Glöm inte att på inbetalningen meddela oss vilket försäkringsnummer pengarna ska bokföras på. Vill du ha en extrafaktura utställd ska du kontakta Swedbank Försäkring på telefon 08-58 59 05 56. Tänk på att vara ute i god tid så att inbetalningen kommer med i kontrolluppgifterna för 2015.