1. Sista-dagen-datum för bolag.

Har du enskild firma ska din deklaration vara inne senast 2 maj. Om du har särskilda skäl kan du få anstånd, som längst till den 31 maj.

Driver du aktie-, handels- eller kommanditbolag är det räkenskapsåret som styr när deklarationen ska vara inlämnad. Avslutas räkenskapsåret den 31 december, ska deklarationen lämnas senast den 1 juli. Deklarerar du elektroniskt får du ytterligare en månad på dig – till 1 augusti. 

Här är de datum som gäller:

RäkenskapsårPå papperElektroniskt
31 juli – 31 aug 20151 mars 20161 april 2016
30 sep – 31 dec 20151 juli 20161 aug 2016
31 jan – 30 april 20161 nov 20161 dec 2016
31 maj – 30 juni 201615 dec 201616 jan 2017

I år har förseningsavgifter för aktiebolag höjts. Är du en dag sen kostar det 6 250 kr. Är du mer än fem månader försenad får du betala 18 750 kr i förseningsavgift.  

2. Enskild näringsidkare? E-deklarera.

Har du enskild firma kan det vara en fördel för dig att e-deklarera. För det första minskar risken för fel när du använder e-tjänsten. För det andra kan du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj få din eventuella skatteåterbäring redan till midsommar.  

3. Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska deklareras under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration. 

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera. 

4. Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året. 

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen. 

5. Är du över 65 år? Strunta i att räntefördela.

För ålderspensionärer är det oftast bättre att avstå från positiv räntefördelning på inkomster upp till brytpunkten. En aktiv enskild näringsidkare som är född 1937 eller tidigare betalar inga egenavgifter eller särskild löneskatt på sina inkomster från näringsverksamheten. I kombination med fördelaktiga jobbskatteavdrag gör det att skatten blir låg på överskottet. Ibland under 20 procent. Därför är det ofta ett bättre alternativ än räntefördelning, som resulterar i 30 procent skatt. Pensionärer mellan 65 och 75 år får också gynnsamma förhållanden, med egenavgifter på 10,21 procent. 

6. Flytta pengar till skogskontot.

En viss del av de pengar som är insatta på skogslikvidkontot måste inför deklarationen flyttas till ett skogskonto. Hur stor insättning du behöver göra räknar du fram i din deklaration. 

7. Avdrag för pensionsförsäkring.

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto. För privatpersoner är däremot avdragsrätten kraftigt begränsad till 1 800 kr för 2015 för att därefter helt upphöra under 2016. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 1 800 kr plus ett tillägg. Tillägget är 35 procent av inkomsten, dock högst 445 000 kr.

8. Digital post från myndigheterna.

Vill du ha din post från svenska myndigheter till en digital brevlåda i stället för med brevbäraren?  Då ska du skaffa en brevlåda på minmyndighetspost.se.  Brevlådan är gratis och du loggar in i den med e-legitimation. I brevlådans inställningar väljer du om du vill bli aviserad om nya meddelanden via e-post och sms. Ansluta myndigheter är bland andra Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Transportstyrelsen.