Den nya funktionen gör ditt försäkringsskydd mer lättöverskådligt och enklare och effektivare att administrera. Funktionen ligger under fliken ”Spara/Placera i internetbanken. Där, under Pensionsplan, syns alla försäkringar företaget har i planen.

Det framgår tydligt vilka anställda som omfattas av planen, vilka löner som ligger till grund för försäkringarna och vilka försäkringar de anställda omfattas av. Du kan enkelt själv ändra löneuppgifter, registrera nyanställda och avanmäla personer från planen. Under fliken Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument kan du från och med slutet av april hitta en kopia på fakturan, så att du tydligt kan se vad pensionsplanens olika delar kostar. 

– Det här är efterlängtade förbättringar och vi har redan fått många positiva kommentarer från nöjda kunder. De gillar funktionen för att den är enkel och underlättar administrationen av Pensionsplanen, säger Kari Johansson, produktägare på Swedbank Försäkring.


Kari Johansson, produktägare på Swedbank Försäkring.