Bröderna Carlssons maskinpark är värd drygt 20 miljoner kronor och innehåller allt som behövs vid mark- och anläggningsarbeten. Företaget äger ett drygt dussintal stora maskiner och en oändlig massa verktyg, vagnar och prylar. Det mesta finansieras genom banken. 

– Vi köper mellan en och fem stora maskiner varje år, säger Christer Carlsson, grundare av företaget och en av tre bröder som i dag driver verksamheten tillsammans med ett femtontal anställda. 

Tuffa miljökrav

Bröderna Carlssons kunder finns bland företag och privatpersoner i Göteborgsregionen. Eftersom landets storstadsregioner ingår i så kallade miljözoner, ställs det höga miljökrav på bröderna Carlssons maskinpark. Det innebär i princip att inga maskiner får vara äldre än sex år. En konsekvens av det är att företaget investerar ofta och mycket.

För att klara investeringstakten behöver de finansieringslösningar som fördelar kostnaderna över flera år. Bröderna Carlsson har valt att köpa sina maskiner på avbetalning.

– Banken erbjuder även andra alternativ, till exempel leasing, men avbetalning är det som passar oss bäst, säger Christer Carlsson. 

Handlingsfrihet

Att köpa på avbetalning innebär att maskinen utgör bankens säkerhet för lånet. Därför behöver bröderna inte göra några intecknar i fastigheter eller i rörelsen. Samtidigt äger de maskinerna och kan göra avskrivningar på vanligt sätt.

– Avbetalning ger oss handlingsfrihet. Vi kan betala i den takt vi klarar och vi kan påverka storleken på betalningarna. När kassan tillåter betalar vi mer och vi kan lösa avtalen i förtid, utan att det kostar oss något extra, säger han. 

Enkelt och bra

Bröderna Carlsson Entreprenad har varit kund i banken i snart fyra år. 

– Vi bytte bank för vi var inte nöjda med servicen och engagemanget. Nu har vi lagt alla ägg i en korg och det är enkelt och bra. Vår kontaktperson Tomas Lund, kan vår verksamhet och branschen och vet precis vilka maskiner vi behöver. Eftersom vi känner varandra väl kan vi lösa mycket över telefon. Det är viktigt för oss som ofta är ute på jobb och sällan har tid att sitta i möten och förhandlingar. En grundförutsättning för vårt samarbete är förstås att vi dessutom får bra priser, säger han.