För att få allmän pension måste du som företagare ha inkomster i form av lön. Det du tar ut som utdelning ger dig ingen allmän pension eftersom den enbart grundas på arbetsinkomster, inte på kapitalinkomster. 

– Nästan hälften av företagarna utan anställda saknar sparande till sin framtida pension. Andelen är högre bland dem som driver enskild firma än bland dem med aktiebolag, säger Fredrik Jutnäs, företagsekonom för Swedbank och sparbankerna. 

Gynnsamma avdragsregler för företagare

Av undersökningen framgå att 53 procent av företagarna utan anställda sparar till sin framtida pension. Ungefär hälften sparar i tjänstepension eller pensionsförsäkring och hälften i annat långsiktigt sparande. 

– För privatpersoner har avdragsrätten för pensionssparande slopats, men företagare har fortfarande den möjligheten. Företaget får sätta av upp till 35 procent av din lön, upp till 10 prisbasbelopp. Det är en bra möjlighet att spara till sin pension, säger Fredrik Jutnäs.

Företaget som pension

Nio procent av företagarna med aktiebolag och fyra procent av de med enskild firma uppger att de har företaget som pensionssparande.

– Det kan finnas en fara i att förlita sig på sitt företag som pensionssparande. Dels blir du beroende av att sälja ditt företag vid en viss tidpunkt, dels kan du ha en övertro till värdet på företaget, säger han.

De vanligaste orsakerna till att företagare inte sparar till pensionen är att de inte har råd och att de tycker att det är kort tid kvar till pensionen. Andelen som inte har råd är högre bland dem med enskild firma än bland företagare med aktiebolag. 

Samband mellan lön och pension 

Företagare är en heterogen grupp när det kommer till inkomster. Vissa har råd att ta ut marknadsmässiga löner, andra inte. En del driver sina företag som bisysslor, en del på heltid. Av undersökningen framgår att de som driver företag inom service och handel respektive omsorg och hälsa tar ut lägre löner än de som bedriver konsultverksamhet eller är verksamma inom tillverknings- och byggbranschen.

Bland företagarna inom service, barnomsorg och skönhetssalonger tar 40 procent ut mindre än 10 000 kronor i lön efter skatt varje månad. Motsvarande andel i konsult-, tillverknings- och byggbranschen är 30 procent. Konsulter är de som tar ut högst löner.  

– Har du företaget som heltidssyssla är det viktigt att om möjligt ta ut en lagom hög lön. Tar du ut låg lön blir avsättningarna till den allmänna pensionen låga, säger han.

Lön upp till brytpunkten

Ett lågt löneuttag kan naturligtvis motiveras av att man inte har råd att ta ut en marknadsmässig ersättning. Men i många fall beror det på att företagaren i stället tar ut inkomsten i form av utdelning. Det kan vara skattemässigt fördelaktigt, men pensionen beräknas på arbetsinkomst, inte på kapitalinkomst. Den som inte tar ut någon lön får heller ingen allmän pension. 

– Det optimala är att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt, 37 000 kronor per månad. Då får man den högsta möjliga avsättningen till pensionen, säger han.

Två tredjedelar av företagarna tror att de kommer att klara sig på sin pension. Bland de företagare som uppger att de inte kommer klara sig på pensionen, är andelen enskilda firmor dubbelt så stor som andelen aktiebolag. 

 Pensionstips till företagare

  • Tänk på att ta ut en lön upp till brytpunkten för statlig skatt om du har möjlighet. Den allmänna pensionen bygger på din arbetsinkomst, inte din kapitalinkomst. 
  • Betala in till tjänstepension. Inbetalningen är avdragsgill för företaget och du tryggar pengar till din pension. 
  • Om dina avsättningar till tjänstepension i slutet av året inte uppgår till 35 procent av inkomsten (och max tio prisbasbelopp) kan du med fördel göra en extrainbetalning om ekonomin i företaget tillåter.
  • Ta kontakt med din bank eller någon annan som är duktig på pension för företagare.