USA har valt sin 45:e president. Det blev en förhållandevis oväntad seger för Donald Trump, en affärsman utan politisk erfarenhet. In i det sista förutspåddes Demokraterna och Hillary Clinton ha bättre vinstchanser, även om marginalerna krympte i slutstriden. Ingrid Wallin Johansson, makroekonom på Swedbank makroanalys, drar en parallell till Brexit. 

– Precis som inför Brexit så känns det som att man underskattat kraften i de populistiska strömningar som finns runt om i världen just nu. 

Vad fällde Clinton på upploppet?

När valresultaten började komma in stod det klart att Trump vann röster i de stater som tidigare utmålats som Clintons ”brandvägg”. Vad var det då som fällde Clinton på upploppet? 

– Många av staterna som beskrivits som Clintons ”brandvägg” ligger i det som kallas rostbältet, det vill säga industriregionen i nordöstra USA där industrin haft en kraftig tillbakagång de senaste årtiondena. Traditionellt har detta varit Demokratiska områden, men Trumps budskap mot handelsavtal och för att återuppliva industrin gick hem. Det var sannolikt det som tippade till hans fördel i dessa ”swing states”, säger Ingrid Wallin Johansson.  

Flykt till säkrare tillgångar

Den finansiella oron tilltog redan när prognoserna började peka på Trump som vinnare.  

– Det första tecknet på varthän det barkade under valnatten kom från marknadsaktörer på den asiatiska finansmarknaden. När det började gå upp för dem att Trump skulle bli vald skedde en tydlig flykt in i säkrare tillgångar. Aktiemarknaderna och vissa räntor föll och generellt sett valde investerare att gå in i mindre riskfyllda placeringar Även i den europeiska handeln fortsatte dessa tendenser. Vi ser också stora rörelser i valutamarknaden, exempelvis så försvagades den mexikanska peson kraftigt under valnatten, säger Ingrid Wallin Johansson, och tillägger: 

– I normala fall när man ser en flykt in i säkra tillgångar så brukar dollarn gå starkt eftersom den valutan anses vara en grundpelare i det finansiella systemet, men så är inte fallet nu. Under onsdagseftermiddagen har dock finansmarknaderna stabiliserats och vi har även sett uppgångar, exempelvis på aktiemarknader.  

Svenska företag kan påverkas

Svensk ekonomi påverkas både direkt och indirekt av amerikansk ekonomi, och svenska företag kan komma att beröras av valresultatet i större eller mindre utsträckning.  

– Vi har en betydande export till USA, som är en av våra viktigaste handelspartners, och skulle vi mötas av handelsbegränsningar kommer det tydligt slå igenom på svensk ekonomi. Vi vet däremot i dagsläget inte om, eller ens hur, Sverige drabbas. Det kan vara så att handelshinder snarast riktas mot länder såsom Mexiko och Kina, där löneläget är lägre. Sverige konkurrerar ju inte med löneläget som främsta faktor.  

Trumps handelspolitik blir en viktig fråga

– Vi har en betydande exponering mot USA och exportindustrin stöder många jobb i Sverige, men det är inte bara Sveriges export till USA som är problemet. Idag är många värdekedjor globala och i de flesta långa värdekedjor ingår det komponenter från USA. Det kan bli en störning någonstans som påverkar även den handel som inte riktas direkt mot USA. Hur Trumps handelspolitik verkligen faller ut blir en viktig fråga för oss att följa framöver, säger Ingrid Wallin Johansson. 

Osäkerheten kvarstår

Det råder en betydande osäkerhet och Swedbanks bedömning är att den kommer att kvarstå under den närmaste tiden. 

– Vi ser framför oss att det kommer att vara oroligt på finansmarknaderna under en tid framöver. Om man har större exponering mot marknadsrörelser än vad man är bekväm med så är min rekommendation att man kontaktar sin bank för att diskutera eventuella valutasäkringar eller andra typer av instrument som man kan använda för att minska sin risk, säger Ingrid Wallin Johansson.  

Kan turbulensen utebli?

Efter Brexit förutspåddes en kraftig turbulens som i viss mån uteblev, kan utvecklingen bli densamma efter valet i USA? 

– Vår bedömning är att det här kommer att påverka på bredare front. USA har en större påverkan på världsekonomin än vad Storbritannien har och bedömningen är att turbulensen kvarstår längre. Men samtidigt kan exempelvis uttalanden från politiker och centralbanker ha en lugnande effekt. Tills man vet mer och osäkerheten om det ekonomiska läget finns kvar så är risken att osäkerheten består på finansmarknaderna, säger hon.  

Sveriges ekonomi är förberedd

Segern för Trump kan innebära en utmaning för Sverige eftersom det är en liten, öppen ekonomi, men samtidigt menar Ingrid Wallin Johansson att Sveriges ekonomi är förberedd. 

–  Sverige har väldigt bra ekonomiska förutsättningar och vi kan bemöta dessa utmaningar. Vi har starka statsfinanser så våra politiker kan agera om det behövs. Vi har en bra inhemsk efterfrågan som inte är beroende av efterfrågan på världsmarknaden. Det ser bra ut för Sverige även om detta är en utmaning.