Tillväxten i Europa och USA förväntas ticka på. Fler nya jobb skapas, inflationen strävar uppåt från låga nivåer och framtidstron stärkts hos både företag och konsumenter. Sviterna efter finanskrisen börjar släppa greppet om ekonomierna och vi kan räkna med att den globala tillväxten tilltar under 2017. 

Risker och orosmoln

Men som alltid finns det riskfaktorer och orosmoln, som kan störa utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Så här säger Johannes Bjerner, marknadsstrateg på Swedbank:

– Även om det ser lovande ut för 2017 så finns faktorer som kan ändra bilden och därför behöver hållas under extra noggrann uppsikt. Några exempel är om marknaden läst Trumps kommande agerande rätt, hur de populistiska vindarna blåser i årets europeiska val, vad som händer vid en Brexit, hur olje- och råvarupriserna utvecklas, hur det europeiska banksystemet utvecklas, om inflationen sätter mer fart än väntat och om centralbankerna kommer att strama åt snabbare än marknaden prissätter. Detta är frågor som kan komma att ändra synen på hur en investerare bör fördela sitt kapital.

Fortsatt tillväxt i Sverige

I en osäker omvärld har Sverige goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt. Vi har en rekordsnabb befolkningstillväxt och har nu passerat tiomiljonerstrecket. Den snabbt växande befolkningen kommer att vara en viktig motor för den ekonomiska utvecklingen.

En växande befolkning är positivt för svensk tillväxt både på kort och på lång sikt, samtidigt som det förändrar och utmanar drivkrafterna i svensk ekonomi. Det gäller inte minst den redan ansträngda bostadsmarknaden. Befolkningstillväxten kan också accentuera tudelningen på den svenska arbetsmarknaden och förvärra matchningsproblemen. Behovet av reformer för bättre fungerande bostads- och arbetsmarknader blir allt mer akuta. Bristen på reformer kan på sikt begränsa en annars god utveckling i svensk ekonomi och göra oss mer sårbara.

Vill du veta mer om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen?

Läs bankens rykande färska ekonomiska rapporter: