1. Sista-dagen-datum för bolag.

Har du enskild firma ska din deklaration vara inne senast 2 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 16 maj) kan du från och med mitten av april ansöka om detta på Skatteverkets Mina sidor. Om du har särskilda skäl kan du få anstånd till den 31 maj.

Driver du aktie-, handels- eller kommanditbolag är det räkenskapsåret som styr när deklarationen ska vara inlämnad. Avslutas räkenskapsåret den 31 december, ska deklarationen lämnas senast den 3 juli. Deklarerar du elektroniskt får du ytterligare ca en månad på dig – till 1 augusti. 

Här är de datum som gäller:

RäkenskapsårPå papperElektroniskt
31 maj – 30 juni 201615 dec 201616 jan 2017
31 juli – 31 aug 20161 mars 20173 april 2017
30 sep – 31 dec 20163 juli 20171 aug 2017
31 jan – 30 april 20171 nov 20171 dec 2017

Förseningsavgiften för aktiebolag är 6 250 kr. Är du mer än fem månader försenad får du betala 18 750 kr i förseningsavgift.  

2. Enskild näringsidkare? E-deklarera.

Har du enskild firma kan det vara en fördel för dig att e-deklarera. Dels minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom många uppgifter redan är förifyllda och uträkningar och överföringar sker automatiskt. Dels kan du göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter, för att se om du kommer att få pengar tillbaka eller ska betala. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni (vecka 23).  

3. Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska deklareras under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration. 

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera. 

4. Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året. 

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen. 

5. Flytta pengar till skogskontot.

En viss del av de pengar som är insatta på skogslikvidkontot måste inför deklarationen flyttas till ett skogskonto. Hur stor insättning du behöver göra räknar du fram i din deklaration. 

6. Avdrag för pensionsförsäkring.

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto. För privatpersoner har däremot avdragsrätten upphört för de allra flesta. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 443 000 kr.

7. Digital post från myndigheterna.

Vill du ha din post från svenska myndigheter och kommuner till en digital brevlåda i stället för med brevbäraren?  Då ska du skaffa en brevlåda på minameddelanden.se. Brevlådan är gratis och du loggar in i den med e-legitimation. I brevlådans inställningar väljer du om du vill bli aviserad om nya meddelanden via e-post och sms. Ansluta myndigheter är bland andra Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Transportstyrelsen.