Producenterna av griskött upplever bäst lönsamhet, följt av producenter av nötkött och mjölk. Växtodlingsproducenterna är mer pessimistiska, men ser en svag ljusning inför 2018.

Starkt förtroende för Sveriges lantbrukare

Hela 77 procent av lantbrukarna känner att de har ett stort förtroende hos konsumenterna. Bland grisproducenterna är det så många som 89 procent. Det är en ökning med 13 procentenheter sedan 2011.

– Att nästan 9 av 10 grisköttsproducenterna upplever att de har konsumenternas förtroende ser jag som en direkt effekt av diskussionen om svensk kontra utländsk djurhållning. Inte minst när det gäller den restriktiva antibiotikaanvändningen vi har i Sverige, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna. 

Han ser det självklart som positivt och menar att resten av Europa behöver närma sig den svenska modellen:

– Det är ett konsumentkrav redan idag. Och vi kan, till exempel via EU, verka för att fler länder går den vägen, säger Ulf Möller.