Vi bad Thor Bergenholtz på Swedbank Företagsförmedling, som har lång erfarenhet av att hjälpa företagare att sälja sina livsverk, att bjuda på sina bästa tips inför en lyckad försäljning. 

  • Börja planera i god tid. En företagsförsäljning är en lång process, som tar upp till ett år.  Tänk igenom hur du vill att framtiden ska se ut för dig personligen, för familjen och för företaget.  Vill du jobba kvar i företaget även efter försäljningen, som konsult eller som anställd? Vill du sälja till någon i personalen, i familjen eller till en helt utomstående köpare?
  • Ta hjälp av experter.  Att sälja ett företag är en tuff process, både arbets- och känslomässigt. Med en professionell företagsmäklare vid din sida blir förutsättningarna för en lyckad process och ett gott resultat betydligt större. Det gör också att du kan fortsätta fokusera på din kärnverksamhet under hela processen, hålla verksamheten i gång och resultatet uppe. 
  • Se över skattekonsekvenserna. Ta noga reda på vilka skattekonsekvenser försäljningen får för dig och vilka alternativ som finns. Ta hjälp av din företagsmäklare eller andra experter. Kanske bör du ombilda bolaget inför försäljningen eller starta ett holdingbolag.  
  • Kom ihåg att det är marknaden som bestämmer priset. Oavsett vad du anser att ditt företag är värt, är det i en dialog med marknaden som priset sätts. En viktig input till dina samarbetspartners i försäljningen blir därför att hitta de synergieffekter som olika köpare kan få av affären. Om dina prisförväntningar påverkas av annat än marknadsvärdet, kommer det att bli svårare att komma överens med en potentiell köpare.