Nyhet 1

Riksdagen har beslutat om ett nytt system för beskattning av fordon, som kallas Bonus Malus. Här är de nya reglerna:

  • Det gäller nya bilar som levereras från 1 juli 2018
  • Innebär en bonus på bilar som släpper ut 0 – 60 gram koldioxid per kilometer
  • För elbilar som släpper ut 0 gram koldioxid blir bonusen 60 000 kr.  Därefter faller bonusbeloppet med ca 833 kr per gram. Bilar som släpper ut 60 gram koldioxid får 10 000 kr i bonus
  • För bilar som i huvudsak drivs med gas är bonusen fast på 10 000 kr 
  • För bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer höjs skatten 
  • Bilskatten blir förmånligare för bilar som drivs med alternativa bränslen, som gas och etanol
  • För att få bonus måste du äga bilen i minst 6 månader
  • Begreppet miljöbil försvinner. Alla bilar belastas med fordonsskatt
  • Tidigare regelverk om supermiljöbilspremier för elbilar, laddhybrider och bilar som drivs med gas ersätts med det nya Bonus Malus-systemet.   

Nyhet 2

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil, som tidigare ingick i den schablonmässigt beräknade bilförmånen, ska från den 1 januari förmånsbeskattas. Resor till och från arbetet räknas normalt som privata resor. 

Är du anställd och har tillgång till förmånsbil? Då ska du göra noteringar i din körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning. Som arbetsgivare ska du värdera och beskatta förmånen separat, i den månatliga arbetsgivardeklarationen.

Nyhet 3 

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med fyra år och gäller till och med den 31 december 2020. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000 kr till 10 000 kr.

Och vad ska man säga om dieselförbunden?

Det är många som funderar på hur de ska förhålla sig till diskussionen om att förbjuda vissa dieselbilar i storstäder i Sverige och i andra länder. Martin Ahlquist, som ansvarar för leasing och finansiering på Swedbank säger så här:

– Kommer ett sådant förbud riktas det mot bilar av äldre årgång med sämre avgasrening.  Man talar om att förbjuda bilar med sämre klassning än Euro6. Alla nya bilar sålda efter januari 2015 är klassade i Euro6. Förbudet avser man införa runt 2020, vilket betyder att antalet bilar som omfattas har blivit färre. 

Vad tror du om el-, gas- och hybridbilarnas framtid? 

– Många företag är måna om sin miljöprofil. Därför kommer efterfrågan på rena elbilar och laddhybrider att öka, något som vi redan nu ser tydliga tecken på. En ökning av efterfrågan på bilar som drivs med gas ligger också i korten. Det finns i dag ett begränsat utbud av sådana bilar, och de är ganska dyra. Därför ser vi att bilar som drivs med diesel och bensin även fortsättningsvis kommer att vara populära. Inblandningen av olika typer av biobränsle i diesel och av etanol i bensin ökar. Det bidrar till minskade utsläpp, vilket förbättrar miljöprestandan även för dessa bränslen. Här är vår uppfattning att man inte behöver vara allt för orolig. Vi tror inte på något dramatiskt värdefall på traditionella bilar, säger Martin Ahlquist och fortsätter:

– Det är alltid svårt att sia om framtiden. Vår uppfattning är att el som drivmedel i olika former kommer att spela stor roll. Men det finns utmaningar. Finns det tillräckligt många laddpunkter? Är produktionen av batterier miljöriktig? Räcker råvarorna till alla batterier och så vidare? Ett smart sätt att driva bilar är med vätgas, som är en helt ren produkt. Vätgasen omvandlas till el som driver bilen. Avgaserna består endast av vatten. Det går att köpa vätgasbilar redan i dag, men troligen ligger en kommersiell lösning 10 – 15 år in i framtiden.