Därför sparar färre företagare till pensionen

Av undersökningen och studien framgår bland annat:

  • Färre företagare än anställa har tjänstepension – en av fyra saknar pensionssparande och trenden är nedåtgående.
  • Sämst på att pensionsspara är utrikes födda företagare.
  • Som en konsekvens av det låga sparandet är företagare överrepresenterade bland de pensionärer i Sverige som har lägst inkomster.

Låga inkomster är inte hela sanningen 

– En del företagare har låga inkomster och har inte råd att spara, särskilt när de är i uppstartsfasen. Men det är viktigt att inte skjuta upp pensionssparandet för länge. Även små avsättningar kan få stor betydelse på sikt, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Men låga inkomster är inte hela förklaringen. 

– Vår undersökning visar att även bland dem som har en månadslön över 42 000 kronor är det cirka 10 procent som inte sparar till pensionen. Ofta räknar de med att kunna sälja företaget när det är pensionsdags. Men det är ett riskfyllt förhållningssätt. Det är i det närmaste omöjligt att förutsäga värdet på sitt företag i framtiden, säger han.

Tänk så här kring pensionen

  • Ta ut lön. En lön på upp till 42 000 kronor i månaden ger avsättning till den allmänna pensionen.
  • Se till att ha ett sparande utöver den statliga avsättningen. De som enbart får allmän pension kommer att tappa mycket i levnadsstandard när de går i pension.
  • Många företagare räknar med att kunna sälja företaget när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara. Men att veta vad företaget har för värde i framtiden är omöjligt. Komplettera med ett sparande som är avsett för din framtida pension.
  • Lås en del av sparandet för pensionen. Även om det finns fördelar med att ha sitt sparkapital tillgängligt innebär det också risker.