En studie som Swedbank och sparbankerna har gjort på 275 000 svenska aktiebolag, som omsätter mer än 500 000 kronor, visar att de flesta skulle klara en fördubbling av dagens räntenivåer. Medianföretaget har en årlig räntekostnad på 4 000 kronor. Räntekostnaderna har med andra ord inte någon avgörande betydelse. Men i vissa branscher är räntekänsligheten betydligt högre. Det gäller till exempel fastighetsverksamhet, jord- och skogsbruk samt transporter.

De flesta företag står stadigt 

- Det skrivs mycket om hushållens räntekänslighet, men inte lika mycket om hur företagen påverkas. Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en räntemiljö med betydligt högre räntor – men att det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Ungefär 80 procent av företagen i studien hade positiva resultat i sina senaste bokslut. Av dem skulle endast åtta procent gå med förlust om räntenivåerna fördubblades. Inom fastighetsverksamhet var andelen 23 procent och inom jord- och skogsbruk och transporter 13 procent. 

- Syftet med vår analys är att visa hur viktigt det är att förbereda sig för eventuella räntehöjningar. Det första steget är att skapa sig en bild av räntekänsligheten i företaget. Om slutsatsen är att höjda räntor skulle få en negativ effekt på verksamheten gäller det att i förväg veta vid vilka nivåer man påverkas och ha en plan för att mildra effekterna, säger Johan Kreicbergs. 

Så förbereder du företaget för en ny räntemiljö

  1. Stresstesta ekonomin i scenarier med högre räntor
    Det kan verka mer komplicerat än det är. Testa hur företagets resultat påverkas av högre räntekostnader. Ta också hänsyn till att efterfrågan normalt sjunker när räntan höjs. Pröva till exempel hur en omsättningsminskning på ett par procent, i kombination med fördubblade räntenivåer, påverkar resultatet.
  2. Öka armorteringstakten
    Bedömer du att ditt företag påverkas mycket kan det vara klokt att öka amorteringstakten. Det gör företaget mindre sårbart när räntorna stiger.
  3. Försöka binda räntan
    Om du vill vara säker på vilka ränteutgifter du kommer att ha framöver kan det vara bra att prata med banken om att binda räntan. Du kan antingen binda räntan helt eller få ett så kallat räntetak. Det går inte att få bunden ränta på alla företagskrediter, eftersom det ofta förutsätter att det finns en fastighet eller någon annan fast egendom som säkerhet. Men i de branscher där räntekänsligheten är som störst, som fastighetsföretag och jord- och skogsbruk, finns ofta också säkerheterna.

Hela rapporten om räntekänsligheten i svenska företag