NYTT ÅR, NYA RUTINER

Arbetsgivardeklaration på individnivå
Från och med januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. De innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Första gången du ska redovisa på det nya sättet är i februari i år – när du deklarerar ersättningarna du betalar ut i januari.

När någon blir sjuk – gör karensavdrag
Den 1 januari ersattes karensdagen av ett karensavdrag. Poängen med avdraget är att det blir mer rättvist och förutsägbart än karensdagen. Förändringen innebär att du, istället för att göra avdrag för karensdagen, ska göra ett avdrag på 20 procent av sjuklön en genomsnittlig arbetsvecka.
Se filmen om hur du räknar ut karensavdraget

Har du kunder i offentlig sektor – skicka e-faktura
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Förändringen väntas påverkar över 200 000 företag i Sverige. 

NYHETER PÅ SKATTEOMRÅDET 

Utökat jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget höjs. Störst blir skillnaden på inkomster på runt 30 000 kronor. Förändringen innebär sänkt skatt med som mest 210 kronor i månaden.

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
Brytpunkten för statlig inkomstskatt har höjts från 39 100 kronor till 42 000 kronor per månad. Det innebär att de som tjänar över 39 100 får sänkt skatt. 

Lägre skatt på företagets vinst
Bolagsskatten sänks i två steg, från dagens 22 procent till 20,6 procent. 2019 och 2020 kommer skatten att vara 21,4 procent. Från 2021 blir den 20,6 procent.

Sänkt skatt på expansionsfonder
Skatten på expansionsfonder, för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, sänks från 22 till 20,6 procent från och med år 2021. 

Ändrade regler för periodiseringsfond
För att den sänkta bolagsskatten inte ska leda till oönskad skatteplanering ändras reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer. 

EVENTUELLA SKATTEFÖRÄNDRINGAR

Budgeten för 2019, som riksdagen beslutade om i december 2018, innehåller ett antal förslag som ännu inte är klubbade i riksdagen. Förslagen kan börja gälla från den 1 juli 2019, efter riksdagsbeslut. Här är några av förslagen: 

 • Avskaffa växa-stödet för enskilda firmor
 • Avskaffa den särskilda löneskatten på 6,15 % för personer över 65 år
 • Höj taket för RUT-avdrag till 50 000 kr och utred möjligheterna att öka antalet tjänster som omfattas, en höjning av avdraget för äldre och en höjning av taket till 75 000 kr.
 • Avskaffa flygskatten
 • Ändra skattereglerna för generationsskiften i fåmansföretag, för att få samma beskattning som vid externa försäljningar
 • Sänk uppräkningen av bensinskatten
 • Sänk dieselskatten i jord- och skogsbruket
 • Höj momsen på guidningar av naturområden och reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne
 • Återinför en skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål

PLÖTSLIGT HÄNDER DET

I fredags blev det klart – Stefan Löfven är Sveriges statsminister i ett regeringssamarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. En förutsättning för den lösningen var januariuppgörelsen, avtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Exakt vad uppgörelsen kommer att innebära är oklart, men bland de 73 punkter som partierna är överens om finns sådant som kan påverka förutsättningarna för företagare i positiv riktning. Här är några avsnitt ur det omdiskuterade dokumentet:

 • Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam. Arbetsgivaravgifter sänks. Förbättrade regler för personaloptioner och borttagen extraskatt på generationsskiften genomförs.
 • Fler ska kunna bli företagare. Genomför en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande (Utredning under 2019-2020 och förändringar från 2021) och sänkt aktiekapital till 25 000 kronor(Ds våren 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2020). 
 • Taket i RUT ska tredubblas. RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. (Utredning under 2019, införs i BP21). Ett äldre-RUT ska utredas. (Tillsätts 2019) 
 • En utredning med syftet att förenkla 3:12 ska genomföras (Utredning 2019-2021. Ny lagstiftning från 2022). 
 • Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet 

Läs uppgörelsen i sin helhet