Juridiska tvister har en tendens att bli utdragna, kostsamma och påfrestande. Många av de konflikter som slutar i en tvist hade gått att undvika med lite smart, förebyggande juridik. Genom bankens avtal med Avtal24 och Familjens jurist kan du som är kund i banken, utan kostnad, få en genomgång av dina och företagets behov av juridiskt stöd. Du får också rabatt på många av tjänsterna. Du kan välja att enkelt skriva avtal online, gör det tillsammans med en jurist på ett telefon- eller videomöte (Avtal24) eller boka ett personligt möte med någon av juristerna Familjens jurist.

Företagare upplever ofta att man är så överens eller att man känner sin kund, leverantör eller kompanjon så väl, att det inte behövs något avtal. När något sedan händer uppstår lätt en konflikt för att man har olika uppfattningar om vad som ska gälla. Ett skriftliga avtal fyller flera viktiga syften. De innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, leder ofta till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan, säger Louise Dufwa, jurist på Avtal24. 

Då ska du hålla koll på juridiken

Det finns många situationer som företagare hamnar i, där ett bra avtal kan fungera lite som en vaccination mot konflikter. Här är några exempel:

Du startar företag tillsammans med någon annan

Skaffa ett kompanjon- eller aktieägaravtal. Där kan ni till exempel reglera frågor som ansvar och ersättning, hur vinsten ska fördelas, hur styrelsen ska tillsättas och vad som ska gälla om någon vill sälja sin del av bolaget.

Avtalet bör också säkerställa att ni har samma vision om och syn på hur företaget ska utvecklas. 

Du anställer personal

Utan ett anställningsavtal räknas den anställda enligt huvudregeln alltid som tillsvidareanställd, det vill säga fast anställd.

Med ett anställningsavtal blir det tydligt att du och arbetstagaren är överens om vad som gäller. 

Du anlitar konsulter

Se till att ha ett heltäckande konsultavtal som reglerar sådant som uppdragets omfattning, ersättning och deadlines.

Du vill skydda företagsintern information

Det finns många situationer när du kan behöva dela med dig av företagsintern information eller företagsidéer. Ett sekretessavtal skyddar dig mot att känslig information sprids vidare. 

Du hanterar personuppgifter

De flesta företag hanterar personuppgifter och måste förhålla sig till GDPR. Det innebär bland annat att du bör ha en integritetspolicy som informerar om hur och i vilket syfte personuppgifter samlas in och hanteras. 

Du står i begrepp att skriva på …

Ibland är det svårt att få hela innebörden av ett avtal klar för sig, särskilt om man har att göra med större aktörer. Då kan det vara bra att låta en jurist gå igenom avtalet för att tydliggöra riskerna och de konsekvenser avtalet kan få.