Blir det ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU innebär det att de regler som gäller kring handeln i dag fortsätter att gälla till den 31 december 2020. Blir det inget avtal kan det krävas nya rutiner för handeln med Storbritannien redan den 29 mars i år. Det kan också bli så att Storbritanniens EU-medlemskap förlängs, för att det ligger i allas intresse att undvika en hård brexit. 

Tullar och leveranser

Även om du inte har direkta affärer med Storbritannien kan du påverkas av brexit. Dina leverantörer kanske importerar varor från Storbritannien och det kan leda till högre priser på grund av tullar. Risken för leveransstörningar är också stor om det tar längre tid att få varor över gränserna. Därför bör du gå igenom dina leverantörskedjor och se om dina leveranser kan påverkas eller om du kommer att behöva skaffa nya tillstånd av något slag.

Förbered dig – gör en riskanalys

 1. Vilka regler gäller för dina varor?
  • Behöver du ha tillstånd för import eller export av dina varor? Krävs det särskilda intyg eller certifikat, som till exempel för livsmedel, jordbruksprodukter eller läkemedel? Kontakta relevant myndighet.
 2. Hur ser dina transporter ut?
  • Undersök vilka transportvägar dina transportörer använder. Kanske ska ni välja andra rutter?
  • Transporteras dina varor till eller från Storbritannien? Vilka åtgärder har transportören i så fall vidtagit för att minimera riskerna för störningar?
  • Varifrån ske införseln eller utförseln i dag? Kolla upp om man kan föra in och ut icke-unionsvaror som är restriktionsvaror därifrån.
  • Är dina varor tidskritiska? Fundera över hur eventuella fördröjningar ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar ni utan att verksamheten påverkas? Behöver ni utöka lagerhållningen för att säkra tillgången?
 3. Kontakta dina leverantörer
  • Hur väl förberedda är de? Vilka åtgärder har de vidtagit för att minimera riskerna för störningar?
  • Hur ser dina avtal med brittiska samarbetspartners ut? Behöver befintliga avtal förhandlas om på grund av förändrade omständigheter?
 4. Hur påverkas ursprungsintygen?
  • Kolla upp om kraven kring ursprungsintyg förändras. Om du till exempel exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett annat land utanför EU.

Läs mer om hur vad du bör ha koll på inför brexit hos Tullverket och hos Teknikföretagen:

TullverketTeknikföretagen