Vinnarföretaget, som är verksamt i Göteborg, har utvecklat ett plåster som förhindrar infektioner i sår. I förlängningen ska det bidra till att minska användningen av antibiotika i världen.

- Det här är en lättanvänd innovation som bryter ny mark i jakten på att bekämpa och minska infektioner. Samtidigt har produkten potential att bidra till att minska antibiotikaanvändningen. Det kommer göra positiv skillnad för många människor världen över, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef för Swedbank, tillika tävlingsjuryns ordförande.

Nästan två tusen bidrag

De tio vinnarna valdes ut bland 1 825 inskickade tävlingsbidrag. Pristagarna, som alla har utvecklat affärsidéer som bidrar till ett bättre samhälle, belönades med sammanlagt 2,5 miljoner kronor. 

Här är hela resultatlistan: 

 1. Amferia, Anand Kumar Rajasekharan
  Har utvecklat ett plåster som förhindrar uppkomsten av infektioner i sår. Plåstret är aktivt mot alla typer av bakterier inklusive de som är resistenta mot antibiotika. Målet med plåstret är att bidra till att minska antalet infektioner generellt och minska användningen av antibiotika.

 2. Skira AB, Felicia Bindekrans
  Har utvecklat en sajt där lantbrukare kan köpa och sälja spannmål. Syftet med sajten är att både öka transparensen och tryggheten för lantbrukaren. Arbetar även på ett analysverktyg som kan användas av målgruppen för att planera och analysera sina spannmålsaffärer.

 3. NOWA Drops, Tommie Lögdahl
  Utvecklar en tablett som omvandlar kranvatten till flytande tvål. Målet är att effektivisera transporten av flytande hushållsprodukter och därmed bidra till att minska utsläppen och reducera plastavfall från förpackningar.

 4. Tempiro AB
  Har tagit fram en lösning för att koppla upp olika apparater i hemmet och värmereglering mot Smarta Säkringar via en smartphone. Med detta kan man bland annat reglera värmen i sin bostad på distans.

 5. Jaisy Sthlm AB
  Har utvecklat en icke-invasiv gulsots-detektor för nyfödda som kan massproduceras till låg kostnad. Istället för att ta blodprov, som ökar risken för infektioner, läser en smart sensor av om barnet har gulsot. Som energikälla används en smartphone.

 6. Bright Day Prototypes AB
  Erbjuder industrin innovativa energilagringslösningar som minskar påverkan på miljön. Som bas för detta har de utvecklat en process för att tillverka supermaterialet grafen av en restprodukt från skogsindustrin, som annars skulle ha bränts.

 7. ClimateHero
  Med ClimateHero kan man snabbt och enkelt beräkna sitt ungefärliga klimatavtryck. Tjänsten ger sedan feedback på vad man gör bra samt hur man kan banta sitt klimatavtryck genom ändrade levnadsvanor. Man ges även möjlighet att helt neutralisera sitt återstående avtryck via klimatkompensering.

 8. Health Support Sweden
  Har utvecklat en tjänst för behandling av barnfetma, som består av uppkopplade enheter för att samla in relevant data som analyseras och visualiseras via ett gränssnitt för både patienter och vårdgivare. Tillsammans med ett kommunikationsverktyg syftar det till att ge alla inblandade bättre förutsättningar att skapa positiva beteendeförändringar, vilket också bekräftats i en första klinisk studie.

 9. Edvira AB
  Vill sätta framtidens tech i händerna på dem som annars kanske inte hade kommit i kontakt med den. Företaget har utvecklat en forskningsbaserad lösning för likvärdig utbildning i programmering, med målet att skolans resurser och lärarnas kompetens ska nyttjas bättre.

 10. Gårdsfisk (Scandinavian Aquasystems AB)
  Föder upp olika arter av sötvattenfiskar, både på den egna gården och genom kontraktsuppfödare. För att inte påverka den omkringliggande naturen sker all produktion i ett integrerat lant- och vattenbruk. Bidrar till att skapa en ny näring på landsbygden.

Priser

Plats 1: 500 000 kronor 

Plats 2: 350 000 kronor 

Plats 3: 250 000 kronor 

Plats 4–10: 200 000 kronor var 

Utöver prissumman får var och en av finalisterna ett anpassat affärsutvecklingsprogram.

Pressmeddelande inkl vinnarlistan