Kanske är det ”värsta över” för den svenska kronan för den här gången. Men osäkerheten kring Storbritannien och brexit är fortfarande stor. Om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal, med en så kallad no-deal, kan det skapa stora rörelser i pundet, åtminstone för en kort period.

Att vara beroende av valutor innebär alltid en risk – men det är en risk du kan lära dig att hantera.

Analysera din sårbarhet

- Det första du ska göra är att analysera din sårbarhet. Hur påverkar valutaförändringar ditt resultat? Hur stora svängningar klarar du och vilka möjligheter har du att kompensera för ökade kostnader som beror på valutor? Om du inte kan omförhandla dina priser ofta, kan ditt resultat stå på spel varje gång valutakursen ändras, säger Henrik Rosén som är valutaspecialist på Swedbank.

Det senaste året har den svenska kronan varit svag, inte minst i förhållande till euron och dollarn. Ränteskillnader mellan länder, inbromsningen på bostadsmarknaden och den höga skuldsättningsgraden är exempel på faktorer som har påverkat utvecklingen. Just nu har läget stabiliserats något, men framtiden är fortsatt oviss.

- Särskilt sårbara är företag som arbetar med små marginaler. För dem kan resultatet snabbt ätas upp, även av mindre valutasvängningar. Men alla företag kan skydda sina resultat. Det handlar inte om hur stort företaget är. Det är en fråga om vilka risker man vill utsätta sig för, säger Henrik Rosén.

Valutaterminer för stora och små

Det finns flera sätt att skydda sig mot valutarisker. Att skaffa valutaterminer är ett av dem. En terminsaffär är ett avtal mellan dig och banken om att köpa, eller sälja, en valuta till en viss kurs. Ska du till exempel betala en affär i euro om sex månader, kan du teckna ett avtal med banken i dag, som innebär att du vet vilken kurs du får om ett halvår.

- Valutaterminer passar företag i alla storlekar. Har du affärer i utländska valutor, kontakta någon av våra företagsrådgivare, så får du den hjälp du behöver. Att valutasäkra sina transaktioner är inte förknippat med stora kostnader. I vissa fall kan det till och med vara en gynnsam affär – inte enbart en försäkring av resultatet. Just nu är det till exempel billigare att köpa dollar på termin än att handla den till dagspris. Det betyder att du i dag kan avtala om att köpa dollar om sex månader, till en lägre kurs än den som gäller i dag, säger han.

Valutasäkring behöver inte heller vara krångligt. Men du kan behöva lägga en del tid på att analysera sårbarheterna i din verksamhet. Ta dig den tiden, för det är viktig kunskap att ha om sitt företag.

Läs mer om hur du kan säkra ditt resultat