1. Sista-dagen-datum för bolag.

  Har du enskild firma ska din deklaration vara inne senast den 2 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 16 maj) kan du från och med mitten av april ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du har särskilda skäl kan du få anstånd till den 31 maj. Driver du aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

  Här är de datum som gäller:

  Bokslutsdag På papper Elektroniskt
  30 sep – 31 dec 2018 1 juli 2019 1 aug 2019
  31 jan – 30 april 2019 1 nov 2019 2 dec 2019
  31 maj – 30 juni 2019 16 dec 2019 15 jan 2020
  31 juli – 31 aug 2019 2 mars 2020 1 april 2020


  Förseningsavgiften för aktiebolag är 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor.  

 2. Enskild näringsidkare? E-deklarera.

  Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

  Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera helt digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du måste sedan logga in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänna din deklaration.

 3. Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.

  Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

  Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.
   
 4. Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

  Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

  Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

 5. Gör avdrag för pensionssparande.

  Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till egna pensionsförsäkringar och eget pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 455 000 kr.

 6. Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag

  Har du en framgångsrik verksamhet i enskild firma eller handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter på 64-70 procent genom att göra avdrag för periodiserings- och expansionsfonder.

  För 2018 får överskott av näringsinkomst, plus lön, plus pension inte överstiga 468 700 kr om du vill hamna under gränsen för statlig skatt. Har du fyllt 65 år innan 2018 är gränsen 494 300 kronor.

KOLL PÅ AVDRAGEN?

 • Avdrag för motion och friskvård?

  Kostnader för motion och friskvård får endast dras av för anställd personal. Du som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kan inte göra avdrag för friskvård.

 • Avdrag för kontor i bostaden

  Hyr du ut en del av villan eller bostadsrätten till företaget? Då ska du ta upp intäkten som en kapitalinkomst. Tänk också på att:

    – Företaget måste ha ett behov av lokalen. Du får inte ha flera lokaler samtidigt.
    – Ersättningen får inte vara högre än marknadshyran.
    – Det ska finnas ett avtal om upplåtelsen.

 • Inga avdrag för representation 

  Från och med beskattningsåret 2017 kan du inte göra avdrag för representation. Följande schablonbelopp gäller istället:

    - 60 kronor per person för enklare förtäring
    - 180 kronor för till exempel teaterbiljetter 

  Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration på ett underlag på max 300 kronor per person. Detta gäller även moms på alkohol. 

 • Schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt

  Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt med: 

    – 6 procent om du är född 1937 eller tidigare 
    – 15 procent om du är född 1938–1952
    – 25 procent om du är född 1953 eller senare 
    – 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet