Här är några av för- och nackdelar med vårens trendigaste bilval:

Plus för elbilen

 • Elbilar är klimatvänliga. Körningen ger varken upphov till koldioxidutsläpp eller utsläpp av kväveoxider.
 • Drivmedlet är billigt. I dag är kostnaden per mil mellan 2 och 4 kronor, beroende på elpriset.
 • Trots att inköpspriset är relativt högt, dras den totala kostnadsbilden ner av lägre skatter, billiga drivmedel och lägre förmånsvärde. 
 • Köper du en elbil får du ett klimatbidrag på upp till 60 000 kronor. 
 • Elbilar berörs inte av de miljözoner som kan komma att införas i större städer från 2020. 
 • Eftersom elbilar har förhållandevis få rörliga delar, kräver de mindre service än andra bilar.

Minus för elbilen

 • Elbilar behöver laddas och det kan ta tid. Man måste planera sin körning.
 • Batterierna i bilarna tillverkas av råvaror som det är ont om. 
 • Räckvidden på elbilen minskar när det är kallt. Det gör det svårt att planera längre körningar.
 • Batterierna i elbilar är tunga och skrymmande. Det påverkar lastutrymmet och förutsättningarna att köra med släp.
 • Det finns inte så många varianter av elbilar att välja mellan än så länge.
 • Leveranstiderna kan vara upp till 12 månader, eftersom det fortfarande är brist på batterier.
 • Det kan vara svårt att hitta ställen att ladda bilen på.

- Elbilen är här för att stanna och det kommer utvecklas nya, bättre former för att lagra el i bilarna. Den största utmaningen nu verkar vara att elnätet byggs ut i tillräckligt snabb takt och att elproduktionen förblir grön. Vi tror att teknikutvecklingen och de politiska ambitionerna kommer att driva på processen. Många av de minusposter vi ser hos elbilar i dag kommer att finna sin lösning, säger Martin Ahlquist, som är försäljningschef på Swedbank Finans.

Tips inför nästa firmabil:

 • Kör du maximalt 50 km per dag och har möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen, är laddhybrid ett bra val. Du kommer i princip bara att köra på el, samtidigt som du har möjlighet att göra längre bilresor när du vill det.
 • Kör du mer än 50 km om dagen och har möjlighet att ladda hemma och på arbetet är elbil ett bra val. Den låga milkostnaden kommer att påverka bilekonomin positivt.
 • Kör du långa sträckor och saknar bra laddmöjligheter är bränslesnåla dieselbilar det bästa valet. Med dagens miljökrav har utsläppen av koldioxid, partiklar och kväveoxider reducerats till ett minimum.
 • Kör du i huvudsakligen bil i kallt klimat, är snåla dieselbilar att rekommendera.

Om förmånsvärdet

För elbilar och laddhybrider sätts förmånsvärdet ner till jämförbar bil utan miljöteknik + ytterligare 40 procent, dock max 10 000 kronor (gäller fram till den 31/12 2019).

För drivmedel blir din privata körning förmånsbeskattad till ett värde som motsvarar 1,2 x marknadsvärdet på drivmedlet.

Betalar du elen privat får du milersättning på 9,50. Äger du bilen privat och kör i firman får du milersättning på 18,50 per mil för elen.

Mer om förmånsvärde