Många som är anställda och företagare samtidigt, väljer det som ett sätt att testa sin affärsidé under trygga former. Fenomenet är så vanligt i dag att det har fått ett namn: den som gör både och kallas kombinatör.

Att ha en fot i varje läger skapar nya möjligheter, men får också konsekvenser för ekonomin. Det kan påverka allt från din sjuk- och föräldrapeng till ditt försäkringsskydd och din pension.  Generellt sett får du lägre ersättningar som företagare än som anställd.

Det finns ingen lag som säger att du har rätt att gå ner i arbetstid för att starta eget, så stäm av dina planer med din arbetsgivare.

Ekonomiska konsekvenser att se upp med:

1. Dina inkomster läggs ihop

Har du både lön från en anställning och inkomster från ett företag, läggs inkomsterna ihop när skatten räknas ut.

Driver du bolaget som enskild firma eller handelsbolag, hamnar överskottet från rörelsen ovanpå din lön från anställningen.

Har du ett aktiebolag och tar ut lön läggs båda lönerna ihop.

Din sammanlagda lön + överskott ligger sedan till grund, inte bara för skatten, utan också för din allmänna pension och för andra sociala förmåner, som sjuk- och föräldrapenning.

Utdelningar räknas inte som inkomst. De beskattas som kapital och ingår inte i underlaget för sociala försäkringar eller pension.

Beloppsgränser att hålla koll på:

  • Är dina sammanlagda inkomster lägre än cirka 39 000 kronor betalar du ingen statlig skatt.
  • För att få maximal avsättning till den allmänna pensionen ska dina sammanlagda inkomster uppgå till cirka 43 000 kr/månad.

2. Du måste spara till pensionen själv

De allra flesta som har en anställning får pension från sin arbetsgivare. Arbetar du deltid blir avsättningarna lägre.

Ett exempel:

Har du en bruttolön från en heltidsanställning på 50 000 kr/månaden och väljer att gå ner på halvtid, minskar arbetsgivarens avsättning till din pension från cirka 4 700 kr till 1 125 kr/månad.

Källa Privata Affärer

Det betyder att du måste starta ett eget pensionssparande, för att få en rimlig pension.

Tips om pensionen i enskild firma

Om du inte når upp till gränsen för statlig skatt kan det vara bättre att spara till pension med skattade pengar än att välja ett avdragsgillt sparande via firman, eftersom det drar ner överskottet som ligger till grund för den allmänna pensionen. Om din lön ligger över brytpunkten är ofta ett avdragsgillt sparande bättre.

3. Håll koll på ditt försäkringsskydd

De flesta anställda har någon form av försäkringsskydd via sin arbetsgivare. Det kan handla om sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar. Om du går ned i arbetstid kan det påverka ditt försäkringsskydd. Kolla upp vad som gäller hos din arbetsgivare.