Första juli är en brytpunkt för många nya regler och förordningar. Här är en lista över förändringar som trädde i kraft just den här sommaren.

  • Sänkt skatt för arbetstagare över 65 år. Den särskilda löneskatten, på 6,15 procent, som tidigare togs ut på ersättning för arbete som betalas ut till personer över 65 år, avskaffades den 1 juli 2019. Den lägre skatten gäller på ersättningar för utfört arbete som betalas ut efter 30 juni 2019.

  • Sänkt skatt på diesel inom skogsbruk och jordbruk. Mellan 1 juli och 31 december 2019 kommer den del av dieselskatten som återbetalas att höjas från 1 430 kronor per kubikmeter till 2 430 kronor per kubikmeter. För att ha rätt till återbetalning måste du ha förbrukat dieseln i arbetsfordon, i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet eller i skepp och vissa båtar. Efter 31 december 2019 sänks summan som återbetalas till 1 930 kronor per kubikmeter.

  • Förbättrat växastöd. Egenföretagare som anställer sin första medarbetare får en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna. Reglerna innebär att företaget enbart betalar ålderspensionsavgiften, som är 10,21 procent. Tidigare gällde sänkningen i upp till 12 månader, men från och med 1 augusti 2019 förlängs den till 24 månader. Stödet kan gå till enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag. Aktiebolag kan få växa-stöd för den först anställda, även om företagsledaren har tagit ut lön.

  • Skattelättnader vid generationsskifte i fåmansbolag. Från och med 1 juli gäller nya regler för generationsskifte i fåmansföretag. Tidigare blev skatten högre när ägaren överlät sitt företag till en närstående, än om bolaget överlåtits till en utomstående. Från och med 1 juli blir skatten, i de flesta fall, densamma oavsett vem som köper.

  • Rot- och rut-avdraget höjs.  Från 1 juli 2019 kan alla över 18 år få upp till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Avdragen görs för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll eller ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också få avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till avdrag.  Personer över 65 år har, precis som tidigare, rätt till 50 000 kronor per år i rot- och rutavdrag.

  • Skatteavdrag för gåvor till välgörande ändamål återinförs för privatpersoner. Från och med 1 juli 2019 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. Skattereduktionen är max 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Har dina gåvor inte uppgått till 2 000 kronor under ett år, får du ingen skattereduktion.

    För att du ska kunna få skattereduktion måste det vara en penninggåva. Ändamålet ska vara att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgift för gåvor som är skattereduktionsgrundande.