– Budgeten innehåller inga större reformer för företagarna. Den sänkta arbetsgivaravgiften är temporär, vilket kan göra att många småföretagare ändå tvekar att anställa, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.  

Sänkt arbetsgivaravgift vid vissa anställningar

Förslaget innebär att arbetsgivaravgiften sänks från 31 procent till 10 procent, om du anställer långtidsarbetslösa och nyanlända. Sänkningen gäller under de två första åren, från 1 juli 2020, och avser löner och andra ersättningar på upp till 23 500 kronor per månad. 

– Förslaget innebär att kostnaden för att anställa som mest sänks med 5 000 kronor per månad. Sannolikt en välkommen sänkning för många, men efter två är arbetsgivaravgiften tillbaka på 31 procent, säger Jörgen Kennemar.

FoU bidrag till företag

Regeringen vill också satsa 500 miljoner kronor på att sänka arbetsgivaravgifterna i företag där anställda arbetar med forskning och utveckling (FoU). Redan i dag har företag rätt till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna med tio procent för anställda som arbetar med FoU, med ett tak på 230 000 kronor per företag och månad.

– Även om satsningen är rätt i tiden hindras småföretagen av brist på utbildad personal. Det är därför välkommet att budgeten också innehåller fortsatta satsningar på yrkeshögskolan, så att företagarna kan få tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, säger Jörgen Kennemar.

Förslag om sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Regeringen föreslår också att kravet på kapitalinsatsen när man startar ett aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget är tänkt att främja nyföretagandet i tjänstesektorn, där behovet av kapital i allmänhet är lägre än i andra sektorer. 

Livet på landet

I budgeten finns även delar som tar sikte på de gröna näringarna. Här är några av förslagen som påverkar landets skogs- och lantbrukare.

  • Biogasstödet förstärks med 100 miljoner kronor.
  • Stödet till solceller förstärks med 500 miljoner kronor 2019.
  • 30 miljoner kronor per år reserveras för bekämpning av skogsskador under perioden 2020-2022.
  • 70 miljoner kronor avsätts för att gynna pollinerande insekter.
  • Ny klimatpremie för elektrifierade arbetsmaskiner.
  • Den nationella livsmedelsstrategin får 191 miljoner kronor 2020 och med 72 miljoner kronor årligen 2021-2025.

Källa: LandLantbruk