Många upplever att de känner sina kompanjoner, anställda, kunder och leverantörer så väl att det inte behövs några avtal. När det sedan visar sig att man har olika uppfattningar om vad som gäller kan det leda till utdragna, uppslitande och kostsamma konflikter, ofta helt i onödan. Med skriftliga avtal minskar du risken för tvister och du och dina samarbetspartners får en manual för hur ert samarbete är tänkt att fungera. 

Få koll på juridiken – gör så här

  • Gå in på avtal24.se/swedbankforetag och gör den affärsjuridiska risk- och behovsanalysen online. Analysen är utformad för aktiebolag, men alla företagare kan göra den. Du svarar på ett antal frågor om ditt företag. Sedan får du en analys som ger en bild av de behov och risker som finns i bolaget och vilka avtal som kan vara bra för er att skaffa. Frågorna går snabbt att svara på och du får analysen via mejl. 
  • Med utgångspunkt från analysen kan du skaffa ditt kostnadsfria avtal, och de andra avtalen du behöver, direkt online. 
  • Erbjudandet gäller till och med 31 december 2019.

Mer än juridik

Olle Leckne drivet ett företag, Affärsnätverkande i Sverige AB, som hjälper företag att öka sin försäljning. Bland annat arbetar man med att kartlägga kundbeteenden och skräddarsyr sedan säljstrategier baserade på den kunskapen.

–Vi jobbar med en komplex tjänst och det har varit viktigt för oss att paketera och beskriva den på ett förtroendeingivande sätt. Där har Avtal24 varit till stor hjälp. De gav oss idén till, och hjälp att utforma, ett avtal som har formen av ett samarbetsavtal snarare än ett uppdragsavtal. I och med det får vi redan från start en relation till våra kunder, som bygger på ömsesidighet. För oss har det här avtalet varit mycket mer än ren juridik – det har bidragit till att utveckla vår affärsmodell, säger Olle Leckne.