Tänk dig att du drabbas av en elak influensa. Du inser att du inte kommer att kunna jobba på ett tag och måste sjukskriva dig. Gör så här:

Du som har ett aktiebolag 

 1. Du räknas som anställd i ditt eget bolag, och bolaget ska ersätta dig de första 14 dagarna du är sjuk. Ersättningen kallas sjuklön och uppgår normalt till 80 procent av din lön. Du kan i princip ge dig själv din vanliga lön, eftersom nivån på din sjuklön i det här fallet är en förhandlingsfråga. Om du anser att ditt företag inte har råd att ge dig sjuklön när du inte arbetar, kan du avstå från att betala ut sjuklönen, eftersom du både är arbetsgivare och arbetstagare. Det påverkar inte dina möjligheter att få sjukpenning efter 14 dagar. OBS! Till alla övriga anställda i ditt företag är du enligt lag skyldig att betala sjuklön, så länge personerna uppfyller kvalificeringskravet i 3 § sjuklönelagen.

  Från sjuklönen ska det göras ett karensavdrag. Det betyder att du ska göra ett avdrag som motsvarar 20 procent av den sjuklön du skulle ha fått under en genomsnittlig kalendervecka.  
 2. Enligt de regler som gäller för anställda ska du skaffa ett läkarintyg om du är sjuk i mer än 7 dagar. Men eftersom det är du som arbetsgivaren som bedömer din egen rätt till sjuklön de första 14 dagarna, så finns det inget krav på att det måste finnas ett läkarintyg. Däremot ska Försäkringskassan ha ett läkarintyg efter dag 14 om du är fortsatt sjuk och tänker ansöka om sjukpenning.
 3. Om du inte är frisk efter 14 dagar, och har ett läkarintyg som visar att du fortfarande har nedsatt arbetsförmåga, ska företaget i egenskap av arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Det görs enklast via Försäkringskassans hemsida. Samtidigt ska du som privatperson ansöka om sjukpenning. Du ska bifoga läkarintyget, som visar att du fortfarande inte kan arbeta.

  Om Försäkringskassan bedömer att du har nedsatt arbetsförmåga och du uppfyller övriga villkor kommer de betala ut en sjukpenning som motsvarar cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst*, SGI, som mest 709 kr/dag (gäller för 2019).
 4. Sjukpenning upphör så snart du friskanmäler dig, till exempel på Mina sidor på forsakringskassan.se, dock senast på det datum som anges på ditt läkarintyg. 

Kom ihåg att reglerna blir annorlunda när det handlar om att sjukskriva andra anställda i ditt företag. Läs mer här

Det här är din SGI

Din SGI räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. För att ha rätt till en SGI ska du:

 • tjäna, eller förväntas tjäna, minst 11 160 kronor per år
 • ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i en följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

I princip är din SGI densamma som din månadslön x 12. Men det finns ett tak för hur hög din SGI kan vara. Det betyder att om din årsinkomst är högre än 372 000 kronor, 31 000 kronor i månaden, får du inte 80 procent av hela din årsinkomst i ersättning, utan cirka 80 procent av din SGI.

Om företaget är i en uppbyggnadsfas, under 36 månader, kan du ha rätt till ett uppbyggnadsskede, dvs en jämförelseinkomst där SGI beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

Kom ihåg!

I egenskap av arbetsgivare ska du redovisa sjuklönen i en särskild ruta när du lämnar uppgifter om arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.

Du som har enskild firma

 1. Du ska anmäla dig till Försäkringskassan första sjukdagen och ansöka om sjukpenning. Har du en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, kan du som företagare ha rätt till en sjukpenning som motsvarar cirka 80 procent av din SGI, som mest 709 kr/dag (gäller för 2019)

  Sjukpenningen börjar att betalas ut efter en eller flera karensdagar*. Du kan ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens, beroende på vad du har anmält till Försäkringskassan. Har du inte anmält något annat har du 7 karensdagar. Ju fler karensdagar du har, desto lägre sjukförsäkringsavgift (ingår i egenavgifterna) betalar du. Du kan ändra karensdagarna på Mina sidor på forsakringskassan.se

 2. Läs mer här

 3. Är du sjuk längre än 7 dagar ska du skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan för att få sjukpenning.
 4. Sjukpenning upphör så snart du friskanmäler dig, till exempel på Mina sidor på forsakringskassan.se, dock senast på det datum som anges på ditt läkarintyg.

*karensdag = dag utan ersättning vid sjukdom

Det här är din SGI

Din SGI räknas fram av Försäkringskassan baserad på den inkomst som du förväntas få i företaget. För att ha rätt till en SGI ska du:

 • tjäna, eller förväntas tjäna, minst 11 160 kronor per år
 • ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i en följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Inkomsten som ligger till grund för din SGI är din del av företagets resultat (överskott eller underskott) före skatt, men efter avdrag för egenavgifter. Försäkringskassan bortser också från eventuella avsättningar eller återföringar till periodiseringsfonder, eller ökningar eller minskningar av expansionsfond. Försäkringskassan räknar fram inkomsten med hjälp av dina deklarerade inkomster av näringsverksamhet.

Om dina inkomster från företaget har ökat stadigt varje år kan Försäkringskassan ta hänsyn till det när de uppskattar din framtida inkomst. Har dina inkomster från företaget varierat under de senaste åren kan din SGI bli ett genomsnitt av de tidigare inkomsterna.

Om företaget är i en uppbyggnadsfas, under 36 månader, kan du ha rätt till ett uppbyggnadsskede, dvs en jämförelseinkomst där SGI beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

Källor: forsakringskassan.se verksamt.se