– Den avgörande skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag är att aktiebolaget är en egen juridisk person och har ett eget organisationsnummer. Det betyder, något förenklat, att bolaget kan teckna avtal i eget namn och att ägarnas ekonomiska ansvar normalt begränsas till de medel de har satt in i bolaget. I en enskild firma är du som driver bolaget personligt ansvarig för företaget, och företagets ekonomi är nära sammanflätad med din egen, säger Robert Elverö.

Att skydda sin och familjens privata ekonomi, genom att skilja den från bolagets, är ett starkt argument för att ta steget över till aktiebolagsformen, men det finns fler, menar Robert Elverö. 

 1. I ett aktiebolag har du bättre förutsättningar att styra dina inkomster. Du kan få en jämnare privatekonomi och större förutsättningar att ta ut delar av överskottet i bolaget till lägre skatt, i form av utdelning. 
 2. Ska du ta in andra delägare i verksamheten är aktiebolagsformen i princip en förutsättning. 
 3. När det gäller pensionsavsättningar ger aktiebolaget dig möjligheter till det som kallas ”köpa ikapp”, som innebär att du kan göra extra avsättningar till pensionen. Läs mer här
 4. Avdragsmöjligheterna skiljer sig något. I ett aktiebolag får du till exempel göra avdrag för friskvård och minnesgåvor. 
 5. Den dag du väljer att göra något annat kan du sälja aktierna i bolaget. Skattereglerna för försäljning av aktiebolag är fördelaktigare än skatteregler för försäljning av verksamheten i enskilda firmor, så kallade inkråmsaffärer.
 6. En del kunder, leverantörer och myndigheter kan uttala att de helst gör affärer med ett aktiebolag.

Även om mycket talar för aktiebolagsformen har den sina nackdelar, menar Robert Elverö. 

– Som ägare till ett aktiebolag får du inte låna pengar av bolaget. Du är också skyldig att lämna en årsredovisning till Bolagsverket varje år, senast sju månader efter bokslutsperiodens slut, säger han.

Tänk på att

 • Att starta ett aktiebolag betyder inte att du måste sätta in 25 000 kronor på företagets bankkonto. Har du andra typer av tillgångar i din enskilda firma i form av till exempel inventarier, kan du föra över dem till ett värde som motsvarar aktiekapitalet. Prata med din revisor. 
 • Se till att du har juridiken på plats. Ska du ta in nya delägare är det viktigt att ni tar fram ett kompanjonavtal som reglerar hur vinster ska användas och fördelas, vad som händer om någon av er vill avsluta samarbetet eller avlider. Se också över ditt eget och familjens försäkringsskydd.
 • Har du lämnat privat säkerheter för lån som övertas av aktiebolaget, har du fortfarande ett personligt betalningsansvar för dem.

Byt till aktiebolag – gör så här

 • Diskutera igenom förändringen med din rådgivare på banken, din revisor eller redovisningskonsult, så att du är helt klar över vilka konsekvenser den får.
 • Gör en tidplan och se till att du kan genomföra förändringen på ett ordnat och bra sätt. Du måste inte dra igång det nya bolaget den 1 januari, även om du vill ha kalenderåret som bokslutsår. Se till att du har bankkonton och annat praktiskt på plats när verksamheten flyttar över i det nya bolaget.
 • Har du tid på dig kan du själv starta ett nytt aktiebolag via Bolagsverket. Det tar i allmänhet inte mer än två veckor att få det klart och det är relativt enkelt. Du kan också köpa ett färdigt så kallat lagerbolag och komma igång på dagen, men det kostar ett antal tusenlappar.
 • Informera dina kunder om förändringen.
 • Avsluta bokföringen i din enskilda firma och gör ett sista bokslut. Om du avslutar verksamheten mitt under verksamhetsåret kan det sista räkenskapsåret bli kortare än tolv månader. Tänk på att spara räkenskapsinformationen från den enskilda firman i minst sju år.