Gör en extrainsättning till pensionen 

Det kan vara särskilt fördelaktig de år verksamheten går bra. Du stärker pensionen samtidigt som du minskar företagets resultat och därmed skatten. Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst. Avdraget får i år vara högst 465 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad "köpa i kapp". 

Extrainsättningen kan du göra:

  • i internetbanken under spara placera/pension/ köp/välj försäkring i listan/klicka på engångsinsättning
  • via bankgiro 5799-8999. Glöm inte att ange på vilket försäkringsnummer pengarna ska bokföras
  • via Kundcenter Företag på telefon 0771–33 44 33, alla dagar dygnet runt
  • på något av våra kontor
  • vill du ha en extrafaktura kan du kontakta Swedbank Försäkring på 08- 58 59 05 56.

Gör insättningen i god tid före 31 december 2019.

Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över de värdepappersaffärer du har gjort under 2019 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du gjort vinster på försäljning av aktier under året kanske du också har latenta förluster i portföljen som du kan realisera innan årsskiftet och kvitta mot vinsterna. Försök att hamna på plus minus noll, för att maximera kvittningsrätten. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Skriv ut årets kontoutdrag

Skriv ut kontoutdragen för 2019, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. Du hittar dem under "Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument", där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under "Transaktioner" eller ta fram transaktionsrapporter under "Beställa rapporter", 25 månader bakåt i tiden.

Om du driver aktiebolag

Ha koll på dina löneuttag

Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet. 

  • För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön du skattar för. En lön på 43 309 kronor i månaden ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.
  • För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 171 875 kronor inkomståret 2019 som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2020 kan du ta ut en motsvarande utdelning på 177 100 kr. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2018 (påverkar utrymmet 2019) gällde att du tog ut en lön på minst 600 000 kronor alternativt 375 000 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet var lägre. Om du vill använda den här regeln för utdelningar under 2020 måste du under 2019 ta ut en lön på 618 240 kronor alternativt 386 400 + 5 procent av utbetalda löner.

Tänk på övergångsregeln

Återför du medel från periodiseringsfonder 2019 gäller en övergångsregel, eftersom den statliga skatten för juridiska personer sänktes från 22 procent till 21,4 procent 2019. Den innebär att för de avsättningar som har gjorts vid ett beskattningsår som börjar före den 1 januari 2019, ska en återföring som sker under 2019 göras med 103 procent.

Ett exempel: Ett AB har gjort avsättning till en periodiseringsfond på 100 000 kr för beskattningsåret 2018 och återför periodiseringsfonden under beskattningsåret 2019. Återföringen 2019 ska göras med 100 000 kr i räkenskaperna och ökar det bokföringsmässiga resultatet med 100 000 kr. Dessutom ska en skattemässig justering göras på deklarationsblankett INK 2, där 3 000 kr (100 000 x 103% - 100 000) ska läggas till.

Om du driver enskild firma eller handelsbolag


Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på det överskott av aktiv näringsverksamhet du skattar för. Ett överskott på 519 708 kronor per år ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.

Tänk på att kapitalet som finns på ditt företagskonto vid årsskiftet, och som behövs och är avsett för din näringsverksamhet, styr dina möjligheter att minska eller skjuta upp skatt med hjälp av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder.  

Räntefördelning kan sänka din skatt 

Vid räntefördelning flyttas en del av vinsten i näringsverksamheten över till inkomstslaget kapital, där skatten är 30 procent. Gör så här: räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet du har i verksamheten. Inkomståret 2019 är räntan 6,51 procent. 

Ett exempel: Kims kapitalunderlag - skillnaden mellan tillgångar och skulder - i näringsverksamheten är 1 000 000 kr. 6,51 % x 1 000 000 kr = 65 100 kr.  Kim kan alltså minska sitt överskott av näringsverksamhet med 65 100 kr och istället beskatta det som kapital. Om Kims överskott av näringsverksamhet är 300 000 kr kommer hennes totala skatt och avgifter att sänkas med cirka 7 000 kr om hon gör räntefördelningen.

e-bokföringstips inför nya året

Här får du tips på vad som är bra att tänka på, utöver den löpande bokföringen, inför årsskiftet.

Måste bokslutet vara klart 1 januari?