För att komma i fråga för någon typ av stöd vid anställning ska du antingen:
 1. vara enmansföretagare och anställa din första medarbetare
  eller
 2. anställa någon som av särskilt angivna anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden
  eller
 3. anställa någon som är över 15, men under 18 år vid årets ingång
  eller
 4. anställa någon som vid årets ingång år 65 år eller äldre.
  eller
 5. bedriva verksamhet i någon av de regioner i Sverige som omfattas av det så kallade regionalstöden
 1. Anställ den första medarbetaren

  När du anställer din första medarbetare kan du få lägre arbetsgivaravgift, ett så kallat växa-stöd. Istället för 31,42 procent betalar du 10,21 procent, vilket motsvarar ålderspensionsavgiften. Växa-stödet infördes 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas ett år senare till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag. Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

  Man kan som längst få växa-stödet i två år (om anställningen påbörjades efter 28 februari 2018). Den lägre arbetsgivaravgiften gäller bara löner upp till 25 000 kronor per månad. Växa-stödet kan som mest motsvara en sänkning av arbetsgivaravgiften med 63 630 kronor per år.

  För att bli aktuell för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och innebära att den anställda jobbar minst 20 timmar i veckan. Får du växa-stöd får lönen inte samtidigt ingå i underlaget för regionalt stöd.

  För att ansöka om växa-stöd måste du vara registrerad som arbetsgivare och ha en arbetsgivardeklaration. Är du inte registrerad gör du det på verksamt.se

  Du ansöker om stödet genom att fylla i lönesumman för din nya medarbetare i arbetsgivardeklarationens ruta för växa-stöd.

  Läs mer här
 2. Anställ någon som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  Det kan till exempel vara en person som är nyanländ i Sverige, någon som varit arbetslös länge eller en ung person som ännu inte fått sitt första jobb. De här stöden finns i flera olika formen och du ansöker om stöden via Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att du måste ansöka om stödet innan du anställer.

  1. Nystartsjobb

   Om du anställer en person som varit arbetslös länge eller är nyanländ kan du få ett ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften.

   Läs mer om vad som gäller
  2. Introduktionsjobb

   Om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller är nyanländ och över 20 år, kan du få ersättning med upp till 80 procent av lönekostnaden för den del av lönekostnaden som baseras på en lön upp till 20 000 kronor i månaden. De arbetssökande ska vara del av Arbetsförmedlingens program för jobb- och utvecklingsgaranti eller har fyllt 20 år och ha deltagit i jobbgaranti för ungdomar i minst 200 dagar.

   Läs mer om vad som gäller
  3. Lönebidrag

   Om du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, till exempel begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa kan du få lönebidrag. Lönebidraget finns i tre former. Det kan ges för att:

   • en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.
   • anpassa ett arbete och en arbetsplats för en anställd.
   • en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

   Hur stort lönebidraget blir beror på lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Du kan få bidrag för  lönekostnaden på lön upp till 20 000 kronor i månaden för heltid. Det finns även möjlighet att få bidrag för utvecklingsinsatser.

   Läs mer om vad som gäller
  4. Yrkesintroduktionsanställning

   Om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös, och samtidigt erbjuder handledning eller utbildning kan du få stöd. Anställningen måste vara minst sex månader och du kan få ersättning upp till tolv månader. Du kan få ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften på 31,42 procent, dock som mest 5 891 kronor. Du kan även få ersättning för handledning med 115 kronor per dag.

   Läs mer om vad som gäller
 3. Anställ någon som är över 15, men under 18 år.

  Sedan 1 augusti 2019 är arbetsgivaravgiften för unga mellan 15 och 18 år 10,21 procent på lön upp till 25 000 kr per månad. På den del av lönen som eventuellt överstiger 25 000 kronor betalar du full arbetsgivaravgift.

 4. Anställ någon som är 65 år eller äldre.

  För personer som är födda mellan 1938 och 1954 betalar du en ålderspensionsavgift på 10,21 procent, istället för full arbetsgivaravgift. Anställer du någon som är född 1937 eller tidigare betalar inga arbetsgivaravgifter alls.

 5. Du har verksamhet i någon av de regioner i Sverige som omfattas av det så kallade regionalstöden.

  Då kan du få göra ett avdrag på arbetsgivaravgifterna eller egenavgifterna på 10 procent på avgiftsunderlaget, som mest 7 100 kronor i månaden. Det gäller inte företag inom transportsektorn eller företag som bedriver jordbruk, vattenbruk och fiske. Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men är du osäker på om du har rätt till stödet – kontakta Skatteverket.

  Läs mer om vad som gäller