Varför ställer banken så mycket frågor?

Skälet till att vi ställer frågor är för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lag måste vi göra en bedömning av hur stor risken är att vi blir utnyttjade för penningtvätt och terrorismfinansiering i varje kundrelation. För att kunna göra det måste vi ha goda kunskaper om våra kunder och deras bankaffärer. Därav frågorna.

Måste alla banker göra det här och gör alla banker likadant?

Alla banker är skyldiga att följa lagen. Bankerna tar gemensamt fram riktlinjer som stöd för sitt arbete, exempelvis via Bankföreningen och Svenska Institutet Mot Penningtvätt (SIMPT). Exakt hur frågorna utformas och hur uppgifterna samlas in skiljer sig en del från bank till bank.

Vad är det som avgör vilka frågor jag ska svara på?

Det beror på flera saker, som till exempel vilka bankprodukter du har, vilken typ av transaktioner du gör, var du är verksam geografiskt och i vilken bransch du är.

Hur ofta kommer ni att ställa frågor till mig?

En del kunder ber vi svara på frågor oftare, kanske varje eller vartannat år. De flesta betydligt mer sällan. Hur ofta beror, precis som typen av frågor, bland annat på vilka bankprodukter du använder, vilken typ av transaktioner du gör och var du är verksam geografiskt.

Vad gör ni med informationen?

Informationen sparar vi i våra system. Den behandlas självklart konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Vad händer om jag inte svarar?

Om du inte svarar på frågorna är banken skyldig att vidta åtgärder. Om du får frågorna som privatperson kan din internetbank och app spärras om vi inte får svar, trots fyra påminnelser. Gäller det ett bolag får du frågorna per brev och om du inte svarar, trots påminnelser, kan vi spärra dina konton. Så fort vi får svar på våra frågor hävs spärrarna. Om vi inte får några svar alls, kan det leda till att vi behöver avsluta relationen och då betalar vi ut de pengar som finns på kontona till kunden.

Kan jag som företagskund ringa till Kundcenter Företag och lämna mina svar över telefon?

Ja det går bra att svara på frågorna över telefon.

Har de uppmärksammade turerna kring Swedbank och penningtvätt i Uppdrag granskning förra året, påverkat hur ni arbetar med de här frågorna?

Både ja och nej. Vårt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism har pågått sedan flera år tillbaka. Vi arbetar löpande med att utveckla verktygen, effektivisera och förbättra våra arbetssätt. Det senaste året har vårt arbete intensifierats, bland annat genom att vi har tagit fram ett 132-punktsprogram. Det innebär att vi förbättrat rutiner, systemstöd och processer mot penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Målet är att vi ska bli bäst i branschen i de här frågorna. 

Läs mer om lagen, frågorna och svaren