Kapitalkravet för aktiebolag har sänkts 

Kravet på aktiekapital i aktiebolag har sänkts från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Även befintliga aktiebolag kan sänka sitt aktiekapital.

Läs mer här

Värnskatten har avskaffats 

Det betyder att marginalskatten på höga arbetsinkomster har sänkts. Värnskatt var en tillfällig extraskatt på 5 procent som togs ut på inkomster över 689 300 kronor, efter grundavdrag.

Reklamskatten har sänkts

Reklamskatten har sänkts från 7,65 till 6,9 procent. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt har höjts från 60 000 kronor till 100 000 kronor.

Anställningsskyddet har förlängts

Anställningsskyddet för arbetstagare har förlängts från 67 till 68 år. Efter det kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund. Den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen att höjas till 69 år.

Lägsta pensionsåldern har höjts 

Lägsta åldern, från vilken man kan ta ut allmän pension, har höjts från 61 till 62 år. Ändringen gäller inte de som är födda 1958 eller tidigare.

Grundavdraget för personer som fyllt 65 år har förstärkts

Grundavdragsbeloppet har höjts för alla som har fyllt 65 år, med en inkomst mellan 210 000 kronor och 1 400 000 kronor per år.

Fordonsskatten för nya bilar beräknas enligt ny metod 

Fordonsskatt blir högre eftersom bränsleförbrukningen efter årsskiftet beräknas enligt en ny mätmetoden, WLP, som ger högre siffror. Det påverkar även den som har tjänstebil, eftersom fordonsskatten är en del av underlaget för beräkningen av förmånsvärdet.

Skatten på drivmedel har sänkts, men det blir ändå dyrare att tanka

Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel har sänkts genom att den i år inte räknas upp enligt BNP-index. Den uppräkningen hade annars inneburit en höjning med 13 öre på bensin och 9,3 öre på diesel. Höjningen enligt konsumentprisindex kvarstår dock, vilket innebär att skatten på bensin höjs med 12 öre och på diesel med 8,2 öre.

För rätten till rut- och rotavdrag krävs elektronisk betalning

Från årsskiftet krävs elektroniska betalningar för att få skattereduktion med rot- och rutavdrag. Med elektronisk betalning menas en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Det gäller till exempel betalningar via Swish, bank- eller betalkort eller om du betalar en faktura i din bankapp eller internetbank.

Kreditinstitut är skyldiga att erbjuda kontanttjänster

Kreditinstitut som tillhandahåller betalkonton till företag, och har en inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor, ska erbjuda kunderna möjligheten att sätta in dagskassor.