1. Du kan få anstånd med skatteinbetalningarna. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Du kan få anstånd med tre månaders skatteinbetalningar i max 12 månader.

  De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald. Läs mer om anstånd med skatteinbetalningarna hos Skatteverket och på regeringen.se
 2. Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader, under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

  Förslaget innebär också att arbetstagare kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan krav på läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer om sjuklöneansvaret
 3. Staten täcker en stor del av lönekostnaden vid korttidspermitteringar. Korttidspermittering infördes från den 16 mars 2020 och innebär att arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
  Läs mer korttidspermittering
 4. Karensavdraget slopas. Staten betalar sjukpenning för första dagen vid sjukdom från den 11 mars till den 31 maj 2020.
  Läs mer om det slopade karensavdraget
 5. Anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. 
  Läs mer om Smittbärarpenning för aktiebolag och Smittbärarpenning för enskild firma (forsakringskassan.se)

  Regeringen har även tillsatt en samordnare med uppdraget att samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet.
  Läs mer på regeringen.se

Information från myndigheter

Information om bland annat tillfälliga regler för kör- och vilotider och från Arbetsmiljöverket för dig som är arbetsgivare:

Transportstyrelsen Arbetsmiljöverket Krisinformation.se